Zmień język:

#
MENU
# 0

twój koszyk

0produktów

PLN

  • Twój koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka
#
    Model_Catalogcategory Object
    (
        [group_translation] => 1
        [multilang] => Array
            (
                [0] => title
                [1] => text
                [2] => text_short
                [3] => text_bottom
                [4] => image
                [5] => image_title
                [6] => image_alt
                [7] => meta_title
                [8] => meta_description
                [9] => meta_keywords
                [10] => title_url
                [11] => list_title
            )
    
        [_has_many:protected] => Array
            (
                [children] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                        [through] => 
                        [far_key] => child_id
                    )
    
                [products] => Array
                    (
                        [model] => product
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => productcategory
                        [far_key] => product_id
                    )
    
                [popups] => Array
                    (
                        [model] => popup
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => catalogcategorypopups
                        [far_key] => popup_id
                    )
    
                [allegro_templates] => Array
                    (
                        [model] => allegro_template
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                        [far_key] => allegro_template_id
                    )
    
                [allegro_services] => Array
                    (
                        [model] => allegro_service
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegroservice
                        [far_key] => allegro_service_id
                    )
    
                [allegro_pricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_pricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_pricelistcategories
                        [far_key] => allegro_pricelist_id
                    )
    
                [allegro_wholesalepricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_wholesalepricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                        [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                    )
    
                [allegro_paramset_template] => Array
                    (
                        [model] => allegro_paramset
                        [foreign_key] => for_category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_paramset_template_id
                    )
    
                [allegro_sizetables] => Array
                    (
                        [model] => allegro_sizetablecategory
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_sizetable_id
                    )
    
            )
    
        [_belongs_to:protected] => Array
            (
                [parent_cat] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                    )
    
                [sellasist_category] => Array
                    (
                        [model] => sellasist_catalogcategory
                        [foreign_key] => sellasist_id
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist] => Array
                    (
                        [model] => allegro_compatibilitylist
                        [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                    )
    
            )
    
        [_text_raw] => 
        [_text_short_raw] => 
        [_text_bottom_raw] => 
        [_db_builder] => 
        [_old_values:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 
            )
    
        [_translation:protected] => Model_Language_Catalogcategory Object
            (
                [_belongs_to:protected] => Array
                    (
                        [item] => Array
                            (
                                [model] => catalogcategory
                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                            )
    
                    )
    
                [_versatile_description_text:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_short:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_bottom:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_db_builder] => 
                [_old_values:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_translation:protected] => 
                [group_translation:protected] => 
                [_has_one:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_has_many:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_load_with:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_validation:protected] => 
                [_object:protected] => Array
                    (
                        [id] => 282
                        [catalogcategory_id] => 194
                        [language_id] => 2
                        [image] => 
                        [image_title] => 
                        [image_alt] => 
                        [title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [text_short] => 
                        [text_bottom] => 
                        [text] => 
                        [meta_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm - Hurtownia Tkanin Stanik
                        [meta_keywords] => pościel satynowa 160x200, pościel z satyny 160x200, pościel 160x200, pościel
                        [meta_description] => 
                        [title_url] => posciel-satyna-bawelniana-160x200cm
                        [list_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [disabled] => 0
                    )
    
                [_changed:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_related:protected] => Array
                    (
                        [item] => Model_Catalogcategory Object
                            (
                                [group_translation] => 1
                                [multilang] => Array
                                    (
                                        [0] => title
                                        [1] => text
                                        [2] => text_short
                                        [3] => text_bottom
                                        [4] => image
                                        [5] => image_title
                                        [6] => image_alt
                                        [7] => meta_title
                                        [8] => meta_description
                                        [9] => meta_keywords
                                        [10] => title_url
                                        [11] => list_title
                                    )
    
                                [_has_many:protected] => Array
                                    (
                                        [children] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                                [through] => 
                                                [far_key] => child_id
                                            )
    
                                        [products] => Array
                                            (
                                                [model] => product
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => productcategory
                                                [far_key] => product_id
                                            )
    
                                        [popups] => Array
                                            (
                                                [model] => popup
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => catalogcategorypopups
                                                [far_key] => popup_id
                                            )
    
                                        [allegro_templates] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_template
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                                                [far_key] => allegro_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_services] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_service
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegroservice
                                                [far_key] => allegro_service_id
                                            )
    
                                        [allegro_pricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_pricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_pricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_pricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_wholesalepricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_wholesalepricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_paramset_template] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_paramset
                                                [foreign_key] => for_category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_paramset_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_sizetables] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_sizetablecategory
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_sizetable_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_belongs_to:protected] => Array
                                    (
                                        [parent_cat] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                            )
    
                                        [sellasist_category] => Array
                                            (
                                                [model] => sellasist_catalogcategory
                                                [foreign_key] => sellasist_id
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_compatibilitylist
                                                [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_text_raw] => 
                                [_text_short_raw] => 
                                [_text_bottom_raw] => 
                                [_db_builder] => 
                                [_old_values:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 
                                    )
    
                                [_translation:protected] => 
                                [_has_one:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_load_with:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_validation:protected] => 
                                [_object:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => 194
                                        [date] => 2020-07-06 10:43:31
                                        [views] => 0
                                        [status] => 1
                                        [visible] => 1
                                        [parent] => 37
                                        [level] => 2
                                        [order] => 294
                                        [list_style] => 
                                        [products_count] => 
                                        [sellasist_id] => 230
                                        [show_filters] => 1
                                        [mature] => 0
                                        [xml] => 
                                        [allegro_pricelist_id] => 
                                        [allegro_description_id] => 
                                        [allegro_category_id] => 
                                        [allegro_category_name] => 
                                        [allegro_descriptionproduct] => 0
                                        [default_vat] => 
                                        [default_shipment] => 
                                        [default_attributes_group] => 
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => 
                                    )
    
                                [_changed:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => show_filters
                                    )
    
                                [_related:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_valid:protected] => 1
                                [_loaded:protected] => 1
                                [_saved:protected] => 1
                                [_sorting:protected] => 
                                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                                [_object_name:protected] => catalogcategory
                                [_object_plural:protected] => catalogcategories
                                [_table_name:protected] => catalogcategories
                                [_table_columns:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 1
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => auto_increment
                                                [key] => PRI
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [date] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => date
                                                [column_default] => current_timestamp()
                                                [data_type] => timestamp
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [views] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => views
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 3
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [status] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => status
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 4
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [visible] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => visible
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 5
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [parent] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => parent
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 6
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [level] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => level
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 7
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [order] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => order
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 8
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [list_style] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => list_style
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 9
                                                [character_maximum_length] => 16
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [products_count] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => products_count
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 10
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [sellasist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => sellasist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 11
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [show_filters] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => show_filters
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 12
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [mature] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => mature
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 13
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [xml] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => xml
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 14
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_pricelist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_pricelist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 15
                                                [display] => 3
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_description_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_description_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 16
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_category_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 17
                                                [display] => 6
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_name] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => allegro_category_name
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 18
                                                [character_maximum_length] => 255
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_descriptionproduct] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => allegro_descriptionproduct
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 19
                                                [display] => 1
                                                [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_vat] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_vat
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 20
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_shipment] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_shipment
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 21
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_attributes_group] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => 0
                                                [max] => 4294967295
                                                [column_name] => default_attributes_group
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int unsigned
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 22
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 23
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                    )
    
                                [_updated_column:protected] => 
                                [_created_column:protected] => 
                                [_primary_key:protected] => id
                                [_primary_key_value:protected] => 194
                                [_table_names_plural:protected] => 1
                                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                                    (
                                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                                        [_identifier:protected] => `
                                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                                        [_instance:protected] => default
                                        [_connection:protected] => mysqli Object
                                            (
                                                [affected_rows] => 1
                                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                                [client_version] => 70421
                                                [connect_errno] => 0
                                                [connect_error] => 
                                                [errno] => 0
                                                [error] => 
                                                [error_list] => Array
                                                    (
                                                    )
    
                                                [field_count] => 23
                                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                                [info] => 
                                                [insert_id] => 0
                                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                                [server_version] => 100323
                                                [sqlstate] => 00000
                                                [protocol_version] => 10
                                                [thread_id] => 550382418
                                                [warning_count] => 0
                                            )
    
                                        [_config:protected] => Array
                                            (
                                                [type] => mysqli
                                                [connection] => Array
                                                    (
                                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                                        [persistent] => 1
                                                    )
    
                                                [table_prefix] => 
                                                [charset] => utf8
                                                [caching] => 1
                                                [profiling] => 
                                            )
    
                                    )
    
                                [_db_group:protected] => 
                                [_db_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_pending:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_reset:protected] => 1
                                [_with_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_cast_data:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_lifetime:protected] => 
                                [_changes:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 1
                                    )
    
                                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                                    (
                                    )
    
                            )
    
                    )
    
                [_valid:protected] => 
                [_loaded:protected] => 1
                [_saved:protected] => 1
                [_sorting:protected] => 
                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                [_object_name:protected] => language_catalogcategory
                [_object_plural:protected] => language_catalogcategories
                [_table_name:protected] => language_catalogcategories
                [_table_columns:protected] => Array
                    (
                        [id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 1
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => auto_increment
                                [key] => PRI
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [catalogcategory_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => catalogcategory_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 2
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [language_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => language_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 3
                                [display] => 2
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 4
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 5
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_alt] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_alt
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 6
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 7
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_short] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_short
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 8
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_bottom] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_bottom
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 9
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 10
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 11
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_keywords] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_keywords
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 12
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_description] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_description
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 13
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title_url] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title_url
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 14
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [list_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => list_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 15
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [disabled] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -128
                                [max] => 127
                                [column_name] => disabled
                                [column_default] => 0
                                [data_type] => tinyint
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 16
                                [display] => 4
                                [comment] => Czy kategoria jest włączona w tym języku?
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                    )
    
                [_updated_column:protected] => 
                [_created_column:protected] => 
                [_primary_key:protected] => id
                [_primary_key_value:protected] => 282
                [_table_names_plural:protected] => 1
                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                    (
                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                        [_identifier:protected] => `
                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                        [_instance:protected] => default
                        [_connection:protected] => mysqli Object
                            (
                                [affected_rows] => 1
                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                [client_version] => 70421
                                [connect_errno] => 0
                                [connect_error] => 
                                [errno] => 0
                                [error] => 
                                [error_list] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [field_count] => 23
                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                [info] => 
                                [insert_id] => 0
                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                [server_version] => 100323
                                [sqlstate] => 00000
                                [protocol_version] => 10
                                [thread_id] => 550382418
                                [warning_count] => 0
                            )
    
                        [_config:protected] => Array
                            (
                                [type] => mysqli
                                [connection] => Array
                                    (
                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                        [persistent] => 1
                                    )
    
                                [table_prefix] => 
                                [charset] => utf8
                                [caching] => 1
                                [profiling] => 
                            )
    
                    )
    
                [_db_group:protected] => 
                [_db_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_pending:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_reset:protected] => 1
                [_with_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_cast_data:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_lifetime:protected] => 
                [_changes:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [_has_one:protected] => Array
            (
            )
    
        [_load_with:protected] => Array
            (
            )
    
        [_validation:protected] => 
        [_object:protected] => Array
            (
                [id] => 194
                [date] => 2020-07-06 10:43:31
                [views] => 0
                [status] => 1
                [visible] => 1
                [parent] => 37
                [level] => 2
                [order] => 294
                [list_style] => 
                [products_count] => 
                [sellasist_id] => 230
                [show_filters] => 1
                [mature] => 0
                [xml] => 
                [allegro_pricelist_id] => 
                [allegro_description_id] => 
                [allegro_category_id] => 
                [allegro_category_name] => 
                [allegro_descriptionproduct] => 0
                [default_vat] => 
                [default_shipment] => 
                [default_attributes_group] => 
                [allegro_compatibilitylist_id] => 
            )
    
        [_changed:protected] => Array
            (
                [show_filters] => show_filters
            )
    
        [_related:protected] => Array
            (
            )
    
        [_valid:protected] => 1
        [_loaded:protected] => 1
        [_saved:protected] => 1
        [_sorting:protected] => 
        [_foreign_key_suffix:protected] => _id
        [_object_name:protected] => catalogcategory
        [_object_plural:protected] => catalogcategories
        [_table_name:protected] => catalogcategories
        [_table_columns:protected] => Array
            (
                [id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 1
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => auto_increment
                        [key] => PRI
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [date] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => date
                        [column_default] => current_timestamp()
                        [data_type] => timestamp
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [views] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => views
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 3
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [status] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => status
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 4
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [visible] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => visible
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 5
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [parent] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => parent
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 6
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [level] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => level
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 7
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [order] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => order
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 8
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [list_style] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => list_style
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 9
                        [character_maximum_length] => 16
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [products_count] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => products_count
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 10
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [sellasist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => sellasist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 11
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [show_filters] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => show_filters
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 12
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [mature] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => mature
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 13
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [xml] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => xml
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 14
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_pricelist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_pricelist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 15
                        [display] => 3
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_description_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_description_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 16
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_category_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 17
                        [display] => 6
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_name] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => allegro_category_name
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 18
                        [character_maximum_length] => 255
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_descriptionproduct] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => allegro_descriptionproduct
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 19
                        [display] => 1
                        [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_vat] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_vat
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 20
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_shipment] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_shipment
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 21
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_attributes_group] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => 0
                        [max] => 4294967295
                        [column_name] => default_attributes_group
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int unsigned
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 22
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 23
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
            )
    
        [_updated_column:protected] => 
        [_created_column:protected] => 
        [_primary_key:protected] => id
        [_primary_key_value:protected] => 194
        [_table_names_plural:protected] => 1
        [_reload_on_wakeup:protected] => 
        [_db:protected] => Database_MySQLi Object
            (
                [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                [_identifier:protected] => `
                [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                [_instance:protected] => default
                [_connection:protected] => mysqli Object
                    (
                        [affected_rows] => 1
                        [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                        [client_version] => 70421
                        [connect_errno] => 0
                        [connect_error] => 
                        [errno] => 0
                        [error] => 
                        [error_list] => Array
                            (
                            )
    
                        [field_count] => 23
                        [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                        [info] => 
                        [insert_id] => 0
                        [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                        [server_version] => 100323
                        [sqlstate] => 00000
                        [protocol_version] => 10
                        [thread_id] => 550382418
                        [warning_count] => 0
                    )
    
                [_config:protected] => Array
                    (
                        [type] => mysqli
                        [connection] => Array
                            (
                                [hostname] => 192.168.16.3
                                [database] => sllgo8594_sklep
                                [persistent] => 1
                            )
    
                        [table_prefix] => 
                        [charset] => utf8
                        [caching] => 1
                        [profiling] => 
                    )
    
            )
    
        [_db_group:protected] => 
        [_db_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_pending:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_reset:protected] => 1
        [_with_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_cast_data:protected] => Array
            (
            )
    
        [_lifetime:protected] => 
        [_changes:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 1
            )
    
        [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 1
        [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
            (
            )
    
    )
    
    Model_Catalogcategory Object
    (
        [group_translation] => 1
        [multilang] => Array
            (
                [0] => title
                [1] => text
                [2] => text_short
                [3] => text_bottom
                [4] => image
                [5] => image_title
                [6] => image_alt
                [7] => meta_title
                [8] => meta_description
                [9] => meta_keywords
                [10] => title_url
                [11] => list_title
            )
    
        [_has_many:protected] => Array
            (
                [children] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                        [through] => 
                        [far_key] => child_id
                    )
    
                [products] => Array
                    (
                        [model] => product
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => productcategory
                        [far_key] => product_id
                    )
    
                [popups] => Array
                    (
                        [model] => popup
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => catalogcategorypopups
                        [far_key] => popup_id
                    )
    
                [allegro_templates] => Array
                    (
                        [model] => allegro_template
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                        [far_key] => allegro_template_id
                    )
    
                [allegro_services] => Array
                    (
                        [model] => allegro_service
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegroservice
                        [far_key] => allegro_service_id
                    )
    
                [allegro_pricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_pricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_pricelistcategories
                        [far_key] => allegro_pricelist_id
                    )
    
                [allegro_wholesalepricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_wholesalepricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                        [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                    )
    
                [allegro_paramset_template] => Array
                    (
                        [model] => allegro_paramset
                        [foreign_key] => for_category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_paramset_template_id
                    )
    
                [allegro_sizetables] => Array
                    (
                        [model] => allegro_sizetablecategory
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_sizetable_id
                    )
    
            )
    
        [_belongs_to:protected] => Array
            (
                [parent_cat] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                    )
    
                [sellasist_category] => Array
                    (
                        [model] => sellasist_catalogcategory
                        [foreign_key] => sellasist_id
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist] => Array
                    (
                        [model] => allegro_compatibilitylist
                        [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                    )
    
            )
    
        [_text_raw] => 
        [_text_short_raw] => 
        [_text_bottom_raw] => 
        [_db_builder] => 
        [_old_values:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 
            )
    
        [_translation:protected] => Model_Language_Catalogcategory Object
            (
                [_belongs_to:protected] => Array
                    (
                        [item] => Array
                            (
                                [model] => catalogcategory
                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                            )
    
                    )
    
                [_versatile_description_text:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_short:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_bottom:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_db_builder] => 
                [_old_values:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_translation:protected] => 
                [group_translation:protected] => 
                [_has_one:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_has_many:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_load_with:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_validation:protected] => 
                [_object:protected] => Array
                    (
                        [id] => 282
                        [catalogcategory_id] => 194
                        [language_id] => 2
                        [image] => 
                        [image_title] => 
                        [image_alt] => 
                        [title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [text_short] => 
                        [text_bottom] => 
                        [text] => 
                        [meta_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm - Hurtownia Tkanin Stanik
                        [meta_keywords] => pościel satynowa 160x200, pościel z satyny 160x200, pościel 160x200, pościel
                        [meta_description] => 
                        [title_url] => posciel-satyna-bawelniana-160x200cm
                        [list_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [disabled] => 0
                    )
    
                [_changed:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_related:protected] => Array
                    (
                        [item] => Model_Catalogcategory Object
                            (
                                [group_translation] => 1
                                [multilang] => Array
                                    (
                                        [0] => title
                                        [1] => text
                                        [2] => text_short
                                        [3] => text_bottom
                                        [4] => image
                                        [5] => image_title
                                        [6] => image_alt
                                        [7] => meta_title
                                        [8] => meta_description
                                        [9] => meta_keywords
                                        [10] => title_url
                                        [11] => list_title
                                    )
    
                                [_has_many:protected] => Array
                                    (
                                        [children] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                                [through] => 
                                                [far_key] => child_id
                                            )
    
                                        [products] => Array
                                            (
                                                [model] => product
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => productcategory
                                                [far_key] => product_id
                                            )
    
                                        [popups] => Array
                                            (
                                                [model] => popup
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => catalogcategorypopups
                                                [far_key] => popup_id
                                            )
    
                                        [allegro_templates] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_template
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                                                [far_key] => allegro_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_services] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_service
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegroservice
                                                [far_key] => allegro_service_id
                                            )
    
                                        [allegro_pricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_pricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_pricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_pricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_wholesalepricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_wholesalepricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_paramset_template] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_paramset
                                                [foreign_key] => for_category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_paramset_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_sizetables] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_sizetablecategory
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_sizetable_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_belongs_to:protected] => Array
                                    (
                                        [parent_cat] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                            )
    
                                        [sellasist_category] => Array
                                            (
                                                [model] => sellasist_catalogcategory
                                                [foreign_key] => sellasist_id
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_compatibilitylist
                                                [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_text_raw] => 
                                [_text_short_raw] => 
                                [_text_bottom_raw] => 
                                [_db_builder] => 
                                [_old_values:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 
                                    )
    
                                [_translation:protected] => 
                                [_has_one:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_load_with:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_validation:protected] => 
                                [_object:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => 194
                                        [date] => 2020-07-06 10:43:31
                                        [views] => 0
                                        [status] => 1
                                        [visible] => 1
                                        [parent] => 37
                                        [level] => 2
                                        [order] => 294
                                        [list_style] => 
                                        [products_count] => 
                                        [sellasist_id] => 230
                                        [show_filters] => 1
                                        [mature] => 0
                                        [xml] => 
                                        [allegro_pricelist_id] => 
                                        [allegro_description_id] => 
                                        [allegro_category_id] => 
                                        [allegro_category_name] => 
                                        [allegro_descriptionproduct] => 0
                                        [default_vat] => 
                                        [default_shipment] => 
                                        [default_attributes_group] => 
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => 
                                    )
    
                                [_changed:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => show_filters
                                    )
    
                                [_related:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_valid:protected] => 1
                                [_loaded:protected] => 1
                                [_saved:protected] => 1
                                [_sorting:protected] => 
                                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                                [_object_name:protected] => catalogcategory
                                [_object_plural:protected] => catalogcategories
                                [_table_name:protected] => catalogcategories
                                [_table_columns:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 1
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => auto_increment
                                                [key] => PRI
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [date] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => date
                                                [column_default] => current_timestamp()
                                                [data_type] => timestamp
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [views] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => views
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 3
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [status] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => status
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 4
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [visible] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => visible
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 5
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [parent] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => parent
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 6
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [level] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => level
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 7
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [order] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => order
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 8
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [list_style] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => list_style
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 9
                                                [character_maximum_length] => 16
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [products_count] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => products_count
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 10
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [sellasist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => sellasist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 11
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [show_filters] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => show_filters
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 12
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [mature] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => mature
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 13
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [xml] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => xml
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 14
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_pricelist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_pricelist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 15
                                                [display] => 3
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_description_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_description_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 16
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_category_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 17
                                                [display] => 6
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_name] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => allegro_category_name
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 18
                                                [character_maximum_length] => 255
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_descriptionproduct] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => allegro_descriptionproduct
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 19
                                                [display] => 1
                                                [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_vat] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_vat
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 20
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_shipment] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_shipment
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 21
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_attributes_group] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => 0
                                                [max] => 4294967295
                                                [column_name] => default_attributes_group
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int unsigned
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 22
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 23
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                    )
    
                                [_updated_column:protected] => 
                                [_created_column:protected] => 
                                [_primary_key:protected] => id
                                [_primary_key_value:protected] => 194
                                [_table_names_plural:protected] => 1
                                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                                    (
                                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                                        [_identifier:protected] => `
                                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                                        [_instance:protected] => default
                                        [_connection:protected] => mysqli Object
                                            (
                                                [affected_rows] => 1
                                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                                [client_version] => 70421
                                                [connect_errno] => 0
                                                [connect_error] => 
                                                [errno] => 0
                                                [error] => 
                                                [error_list] => Array
                                                    (
                                                    )
    
                                                [field_count] => 23
                                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                                [info] => 
                                                [insert_id] => 0
                                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                                [server_version] => 100323
                                                [sqlstate] => 00000
                                                [protocol_version] => 10
                                                [thread_id] => 550382418
                                                [warning_count] => 0
                                            )
    
                                        [_config:protected] => Array
                                            (
                                                [type] => mysqli
                                                [connection] => Array
                                                    (
                                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                                        [persistent] => 1
                                                    )
    
                                                [table_prefix] => 
                                                [charset] => utf8
                                                [caching] => 1
                                                [profiling] => 
                                            )
    
                                    )
    
                                [_db_group:protected] => 
                                [_db_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_pending:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_reset:protected] => 1
                                [_with_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_cast_data:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_lifetime:protected] => 
                                [_changes:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 1
                                    )
    
                                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                                    (
                                    )
    
                            )
    
                    )
    
                [_valid:protected] => 
                [_loaded:protected] => 1
                [_saved:protected] => 1
                [_sorting:protected] => 
                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                [_object_name:protected] => language_catalogcategory
                [_object_plural:protected] => language_catalogcategories
                [_table_name:protected] => language_catalogcategories
                [_table_columns:protected] => Array
                    (
                        [id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 1
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => auto_increment
                                [key] => PRI
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [catalogcategory_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => catalogcategory_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 2
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [language_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => language_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 3
                                [display] => 2
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 4
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 5
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_alt] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_alt
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 6
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 7
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_short] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_short
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 8
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_bottom] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_bottom
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 9
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 10
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 11
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_keywords] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_keywords
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 12
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_description] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_description
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 13
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title_url] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title_url
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 14
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [list_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => list_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 15
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [disabled] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -128
                                [max] => 127
                                [column_name] => disabled
                                [column_default] => 0
                                [data_type] => tinyint
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 16
                                [display] => 4
                                [comment] => Czy kategoria jest włączona w tym języku?
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                    )
    
                [_updated_column:protected] => 
                [_created_column:protected] => 
                [_primary_key:protected] => id
                [_primary_key_value:protected] => 282
                [_table_names_plural:protected] => 1
                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                    (
                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                        [_identifier:protected] => `
                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                        [_instance:protected] => default
                        [_connection:protected] => mysqli Object
                            (
                                [affected_rows] => 1
                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                [client_version] => 70421
                                [connect_errno] => 0
                                [connect_error] => 
                                [errno] => 0
                                [error] => 
                                [error_list] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [field_count] => 23
                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                [info] => 
                                [insert_id] => 0
                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                [server_version] => 100323
                                [sqlstate] => 00000
                                [protocol_version] => 10
                                [thread_id] => 550382418
                                [warning_count] => 0
                            )
    
                        [_config:protected] => Array
                            (
                                [type] => mysqli
                                [connection] => Array
                                    (
                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                        [persistent] => 1
                                    )
    
                                [table_prefix] => 
                                [charset] => utf8
                                [caching] => 1
                                [profiling] => 
                            )
    
                    )
    
                [_db_group:protected] => 
                [_db_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_pending:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_reset:protected] => 1
                [_with_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_cast_data:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_lifetime:protected] => 
                [_changes:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [_has_one:protected] => Array
            (
            )
    
        [_load_with:protected] => Array
            (
            )
    
        [_validation:protected] => 
        [_object:protected] => Array
            (
                [id] => 194
                [date] => 2020-07-06 10:43:31
                [views] => 0
                [status] => 1
                [visible] => 1
                [parent] => 37
                [level] => 2
                [order] => 294
                [list_style] => 
                [products_count] => 
                [sellasist_id] => 230
                [show_filters] => 1
                [mature] => 0
                [xml] => 
                [allegro_pricelist_id] => 
                [allegro_description_id] => 
                [allegro_category_id] => 
                [allegro_category_name] => 
                [allegro_descriptionproduct] => 0
                [default_vat] => 
                [default_shipment] => 
                [default_attributes_group] => 
                [allegro_compatibilitylist_id] => 
            )
    
        [_changed:protected] => Array
            (
                [show_filters] => show_filters
            )
    
        [_related:protected] => Array
            (
            )
    
        [_valid:protected] => 1
        [_loaded:protected] => 1
        [_saved:protected] => 1
        [_sorting:protected] => 
        [_foreign_key_suffix:protected] => _id
        [_object_name:protected] => catalogcategory
        [_object_plural:protected] => catalogcategories
        [_table_name:protected] => catalogcategories
        [_table_columns:protected] => Array
            (
                [id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 1
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => auto_increment
                        [key] => PRI
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [date] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => date
                        [column_default] => current_timestamp()
                        [data_type] => timestamp
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [views] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => views
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 3
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [status] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => status
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 4
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [visible] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => visible
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 5
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [parent] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => parent
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 6
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [level] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => level
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 7
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [order] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => order
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 8
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [list_style] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => list_style
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 9
                        [character_maximum_length] => 16
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [products_count] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => products_count
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 10
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [sellasist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => sellasist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 11
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [show_filters] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => show_filters
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 12
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [mature] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => mature
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 13
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [xml] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => xml
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 14
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_pricelist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_pricelist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 15
                        [display] => 3
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_description_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_description_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 16
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_category_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 17
                        [display] => 6
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_name] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => allegro_category_name
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 18
                        [character_maximum_length] => 255
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_descriptionproduct] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => allegro_descriptionproduct
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 19
                        [display] => 1
                        [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_vat] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_vat
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 20
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_shipment] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_shipment
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 21
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_attributes_group] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => 0
                        [max] => 4294967295
                        [column_name] => default_attributes_group
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int unsigned
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 22
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 23
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
            )
    
        [_updated_column:protected] => 
        [_created_column:protected] => 
        [_primary_key:protected] => id
        [_primary_key_value:protected] => 194
        [_table_names_plural:protected] => 1
        [_reload_on_wakeup:protected] => 
        [_db:protected] => Database_MySQLi Object
            (
                [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                [_identifier:protected] => `
                [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                [_instance:protected] => default
                [_connection:protected] => mysqli Object
                    (
                        [affected_rows] => 1
                        [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                        [client_version] => 70421
                        [connect_errno] => 0
                        [connect_error] => 
                        [errno] => 0
                        [error] => 
                        [error_list] => Array
                            (
                            )
    
                        [field_count] => 23
                        [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                        [info] => 
                        [insert_id] => 0
                        [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                        [server_version] => 100323
                        [sqlstate] => 00000
                        [protocol_version] => 10
                        [thread_id] => 550382418
                        [warning_count] => 0
                    )
    
                [_config:protected] => Array
                    (
                        [type] => mysqli
                        [connection] => Array
                            (
                                [hostname] => 192.168.16.3
                                [database] => sllgo8594_sklep
                                [persistent] => 1
                            )
    
                        [table_prefix] => 
                        [charset] => utf8
                        [caching] => 1
                        [profiling] => 
                    )
    
            )
    
        [_db_group:protected] => 
        [_db_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_pending:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_reset:protected] => 1
        [_with_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_cast_data:protected] => Array
            (
            )
    
        [_lifetime:protected] => 
        [_changes:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 1
            )
    
        [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 1
        [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
            (
            )
    
    )
    
    Model_Catalogcategory Object
    (
        [group_translation] => 1
        [multilang] => Array
            (
                [0] => title
                [1] => text
                [2] => text_short
                [3] => text_bottom
                [4] => image
                [5] => image_title
                [6] => image_alt
                [7] => meta_title
                [8] => meta_description
                [9] => meta_keywords
                [10] => title_url
                [11] => list_title
            )
    
        [_has_many:protected] => Array
            (
                [children] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                        [through] => 
                        [far_key] => child_id
                    )
    
                [products] => Array
                    (
                        [model] => product
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => productcategory
                        [far_key] => product_id
                    )
    
                [popups] => Array
                    (
                        [model] => popup
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => catalogcategorypopups
                        [far_key] => popup_id
                    )
    
                [allegro_templates] => Array
                    (
                        [model] => allegro_template
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                        [far_key] => allegro_template_id
                    )
    
                [allegro_services] => Array
                    (
                        [model] => allegro_service
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegroservice
                        [far_key] => allegro_service_id
                    )
    
                [allegro_pricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_pricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_pricelistcategories
                        [far_key] => allegro_pricelist_id
                    )
    
                [allegro_wholesalepricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_wholesalepricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                        [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                    )
    
                [allegro_paramset_template] => Array
                    (
                        [model] => allegro_paramset
                        [foreign_key] => for_category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_paramset_template_id
                    )
    
                [allegro_sizetables] => Array
                    (
                        [model] => allegro_sizetablecategory
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_sizetable_id
                    )
    
            )
    
        [_belongs_to:protected] => Array
            (
                [parent_cat] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                    )
    
                [sellasist_category] => Array
                    (
                        [model] => sellasist_catalogcategory
                        [foreign_key] => sellasist_id
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist] => Array
                    (
                        [model] => allegro_compatibilitylist
                        [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                    )
    
            )
    
        [_text_raw] => 
        [_text_short_raw] => 
        [_text_bottom_raw] => 
        [_db_builder] => 
        [_old_values:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 
            )
    
        [_translation:protected] => Model_Language_Catalogcategory Object
            (
                [_belongs_to:protected] => Array
                    (
                        [item] => Array
                            (
                                [model] => catalogcategory
                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                            )
    
                    )
    
                [_versatile_description_text:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_short:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_bottom:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_db_builder] => 
                [_old_values:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_translation:protected] => 
                [group_translation:protected] => 
                [_has_one:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_has_many:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_load_with:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_validation:protected] => 
                [_object:protected] => Array
                    (
                        [id] => 282
                        [catalogcategory_id] => 194
                        [language_id] => 2
                        [image] => 
                        [image_title] => 
                        [image_alt] => 
                        [title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [text_short] => 
                        [text_bottom] => 
                        [text] => 
                        [meta_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm - Hurtownia Tkanin Stanik
                        [meta_keywords] => pościel satynowa 160x200, pościel z satyny 160x200, pościel 160x200, pościel
                        [meta_description] => 
                        [title_url] => posciel-satyna-bawelniana-160x200cm
                        [list_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [disabled] => 0
                    )
    
                [_changed:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_related:protected] => Array
                    (
                        [item] => Model_Catalogcategory Object
                            (
                                [group_translation] => 1
                                [multilang] => Array
                                    (
                                        [0] => title
                                        [1] => text
                                        [2] => text_short
                                        [3] => text_bottom
                                        [4] => image
                                        [5] => image_title
                                        [6] => image_alt
                                        [7] => meta_title
                                        [8] => meta_description
                                        [9] => meta_keywords
                                        [10] => title_url
                                        [11] => list_title
                                    )
    
                                [_has_many:protected] => Array
                                    (
                                        [children] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                                [through] => 
                                                [far_key] => child_id
                                            )
    
                                        [products] => Array
                                            (
                                                [model] => product
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => productcategory
                                                [far_key] => product_id
                                            )
    
                                        [popups] => Array
                                            (
                                                [model] => popup
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => catalogcategorypopups
                                                [far_key] => popup_id
                                            )
    
                                        [allegro_templates] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_template
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                                                [far_key] => allegro_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_services] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_service
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegroservice
                                                [far_key] => allegro_service_id
                                            )
    
                                        [allegro_pricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_pricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_pricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_pricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_wholesalepricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_wholesalepricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_paramset_template] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_paramset
                                                [foreign_key] => for_category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_paramset_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_sizetables] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_sizetablecategory
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_sizetable_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_belongs_to:protected] => Array
                                    (
                                        [parent_cat] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                            )
    
                                        [sellasist_category] => Array
                                            (
                                                [model] => sellasist_catalogcategory
                                                [foreign_key] => sellasist_id
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_compatibilitylist
                                                [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_text_raw] => 
                                [_text_short_raw] => 
                                [_text_bottom_raw] => 
                                [_db_builder] => 
                                [_old_values:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 
                                    )
    
                                [_translation:protected] => 
                                [_has_one:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_load_with:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_validation:protected] => 
                                [_object:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => 194
                                        [date] => 2020-07-06 10:43:31
                                        [views] => 0
                                        [status] => 1
                                        [visible] => 1
                                        [parent] => 37
                                        [level] => 2
                                        [order] => 294
                                        [list_style] => 
                                        [products_count] => 
                                        [sellasist_id] => 230
                                        [show_filters] => 1
                                        [mature] => 0
                                        [xml] => 
                                        [allegro_pricelist_id] => 
                                        [allegro_description_id] => 
                                        [allegro_category_id] => 
                                        [allegro_category_name] => 
                                        [allegro_descriptionproduct] => 0
                                        [default_vat] => 
                                        [default_shipment] => 
                                        [default_attributes_group] => 
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => 
                                    )
    
                                [_changed:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => show_filters
                                    )
    
                                [_related:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_valid:protected] => 1
                                [_loaded:protected] => 1
                                [_saved:protected] => 1
                                [_sorting:protected] => 
                                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                                [_object_name:protected] => catalogcategory
                                [_object_plural:protected] => catalogcategories
                                [_table_name:protected] => catalogcategories
                                [_table_columns:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 1
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => auto_increment
                                                [key] => PRI
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [date] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => date
                                                [column_default] => current_timestamp()
                                                [data_type] => timestamp
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [views] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => views
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 3
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [status] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => status
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 4
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [visible] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => visible
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 5
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [parent] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => parent
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 6
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [level] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => level
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 7
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [order] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => order
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 8
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [list_style] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => list_style
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 9
                                                [character_maximum_length] => 16
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [products_count] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => products_count
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 10
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [sellasist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => sellasist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 11
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [show_filters] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => show_filters
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 12
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [mature] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => mature
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 13
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [xml] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => xml
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 14
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_pricelist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_pricelist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 15
                                                [display] => 3
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_description_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_description_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 16
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_category_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 17
                                                [display] => 6
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_name] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => allegro_category_name
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 18
                                                [character_maximum_length] => 255
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_descriptionproduct] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => allegro_descriptionproduct
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 19
                                                [display] => 1
                                                [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_vat] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_vat
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 20
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_shipment] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_shipment
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 21
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_attributes_group] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => 0
                                                [max] => 4294967295
                                                [column_name] => default_attributes_group
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int unsigned
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 22
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 23
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                    )
    
                                [_updated_column:protected] => 
                                [_created_column:protected] => 
                                [_primary_key:protected] => id
                                [_primary_key_value:protected] => 194
                                [_table_names_plural:protected] => 1
                                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                                    (
                                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                                        [_identifier:protected] => `
                                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                                        [_instance:protected] => default
                                        [_connection:protected] => mysqli Object
                                            (
                                                [affected_rows] => 1
                                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                                [client_version] => 70421
                                                [connect_errno] => 0
                                                [connect_error] => 
                                                [errno] => 0
                                                [error] => 
                                                [error_list] => Array
                                                    (
                                                    )
    
                                                [field_count] => 23
                                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                                [info] => 
                                                [insert_id] => 0
                                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                                [server_version] => 100323
                                                [sqlstate] => 00000
                                                [protocol_version] => 10
                                                [thread_id] => 550382418
                                                [warning_count] => 0
                                            )
    
                                        [_config:protected] => Array
                                            (
                                                [type] => mysqli
                                                [connection] => Array
                                                    (
                                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                                        [persistent] => 1
                                                    )
    
                                                [table_prefix] => 
                                                [charset] => utf8
                                                [caching] => 1
                                                [profiling] => 
                                            )
    
                                    )
    
                                [_db_group:protected] => 
                                [_db_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_pending:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_reset:protected] => 1
                                [_with_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_cast_data:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_lifetime:protected] => 
                                [_changes:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 1
                                    )
    
                                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                                    (
                                    )
    
                            )
    
                    )
    
                [_valid:protected] => 
                [_loaded:protected] => 1
                [_saved:protected] => 1
                [_sorting:protected] => 
                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                [_object_name:protected] => language_catalogcategory
                [_object_plural:protected] => language_catalogcategories
                [_table_name:protected] => language_catalogcategories
                [_table_columns:protected] => Array
                    (
                        [id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 1
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => auto_increment
                                [key] => PRI
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [catalogcategory_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => catalogcategory_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 2
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [language_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => language_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 3
                                [display] => 2
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 4
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 5
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_alt] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_alt
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 6
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 7
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_short] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_short
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 8
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_bottom] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_bottom
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 9
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 10
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 11
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_keywords] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_keywords
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 12
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_description] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_description
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 13
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title_url] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title_url
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 14
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [list_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => list_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 15
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [disabled] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -128
                                [max] => 127
                                [column_name] => disabled
                                [column_default] => 0
                                [data_type] => tinyint
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 16
                                [display] => 4
                                [comment] => Czy kategoria jest włączona w tym języku?
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                    )
    
                [_updated_column:protected] => 
                [_created_column:protected] => 
                [_primary_key:protected] => id
                [_primary_key_value:protected] => 282
                [_table_names_plural:protected] => 1
                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                    (
                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                        [_identifier:protected] => `
                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                        [_instance:protected] => default
                        [_connection:protected] => mysqli Object
                            (
                                [affected_rows] => 1
                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                [client_version] => 70421
                                [connect_errno] => 0
                                [connect_error] => 
                                [errno] => 0
                                [error] => 
                                [error_list] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [field_count] => 23
                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                [info] => 
                                [insert_id] => 0
                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                [server_version] => 100323
                                [sqlstate] => 00000
                                [protocol_version] => 10
                                [thread_id] => 550382418
                                [warning_count] => 0
                            )
    
                        [_config:protected] => Array
                            (
                                [type] => mysqli
                                [connection] => Array
                                    (
                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                        [persistent] => 1
                                    )
    
                                [table_prefix] => 
                                [charset] => utf8
                                [caching] => 1
                                [profiling] => 
                            )
    
                    )
    
                [_db_group:protected] => 
                [_db_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_pending:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_reset:protected] => 1
                [_with_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_cast_data:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_lifetime:protected] => 
                [_changes:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [_has_one:protected] => Array
            (
            )
    
        [_load_with:protected] => Array
            (
            )
    
        [_validation:protected] => 
        [_object:protected] => Array
            (
                [id] => 194
                [date] => 2020-07-06 10:43:31
                [views] => 0
                [status] => 1
                [visible] => 1
                [parent] => 37
                [level] => 2
                [order] => 294
                [list_style] => 
                [products_count] => 
                [sellasist_id] => 230
                [show_filters] => 1
                [mature] => 0
                [xml] => 
                [allegro_pricelist_id] => 
                [allegro_description_id] => 
                [allegro_category_id] => 
                [allegro_category_name] => 
                [allegro_descriptionproduct] => 0
                [default_vat] => 
                [default_shipment] => 
                [default_attributes_group] => 
                [allegro_compatibilitylist_id] => 
            )
    
        [_changed:protected] => Array
            (
                [show_filters] => show_filters
            )
    
        [_related:protected] => Array
            (
            )
    
        [_valid:protected] => 1
        [_loaded:protected] => 1
        [_saved:protected] => 1
        [_sorting:protected] => 
        [_foreign_key_suffix:protected] => _id
        [_object_name:protected] => catalogcategory
        [_object_plural:protected] => catalogcategories
        [_table_name:protected] => catalogcategories
        [_table_columns:protected] => Array
            (
                [id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 1
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => auto_increment
                        [key] => PRI
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [date] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => date
                        [column_default] => current_timestamp()
                        [data_type] => timestamp
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [views] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => views
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 3
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [status] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => status
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 4
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [visible] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => visible
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 5
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [parent] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => parent
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 6
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [level] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => level
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 7
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [order] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => order
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 8
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [list_style] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => list_style
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 9
                        [character_maximum_length] => 16
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [products_count] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => products_count
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 10
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [sellasist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => sellasist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 11
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [show_filters] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => show_filters
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 12
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [mature] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => mature
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 13
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [xml] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => xml
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 14
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_pricelist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_pricelist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 15
                        [display] => 3
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_description_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_description_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 16
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_category_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 17
                        [display] => 6
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_name] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => allegro_category_name
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 18
                        [character_maximum_length] => 255
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_descriptionproduct] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => allegro_descriptionproduct
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 19
                        [display] => 1
                        [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_vat] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_vat
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 20
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_shipment] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_shipment
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 21
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_attributes_group] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => 0
                        [max] => 4294967295
                        [column_name] => default_attributes_group
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int unsigned
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 22
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 23
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
            )
    
        [_updated_column:protected] => 
        [_created_column:protected] => 
        [_primary_key:protected] => id
        [_primary_key_value:protected] => 194
        [_table_names_plural:protected] => 1
        [_reload_on_wakeup:protected] => 
        [_db:protected] => Database_MySQLi Object
            (
                [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                [_identifier:protected] => `
                [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                [_instance:protected] => default
                [_connection:protected] => mysqli Object
                    (
                        [affected_rows] => 1
                        [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                        [client_version] => 70421
                        [connect_errno] => 0
                        [connect_error] => 
                        [errno] => 0
                        [error] => 
                        [error_list] => Array
                            (
                            )
    
                        [field_count] => 23
                        [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                        [info] => 
                        [insert_id] => 0
                        [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                        [server_version] => 100323
                        [sqlstate] => 00000
                        [protocol_version] => 10
                        [thread_id] => 550382418
                        [warning_count] => 0
                    )
    
                [_config:protected] => Array
                    (
                        [type] => mysqli
                        [connection] => Array
                            (
                                [hostname] => 192.168.16.3
                                [database] => sllgo8594_sklep
                                [persistent] => 1
                            )
    
                        [table_prefix] => 
                        [charset] => utf8
                        [caching] => 1
                        [profiling] => 
                    )
    
            )
    
        [_db_group:protected] => 
        [_db_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_pending:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_reset:protected] => 1
        [_with_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_cast_data:protected] => Array
            (
            )
    
        [_lifetime:protected] => 
        [_changes:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 1
            )
    
        [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 1
        [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
            (
            )
    
    )
    
    Model_Catalogcategory Object
    (
        [group_translation] => 1
        [multilang] => Array
            (
                [0] => title
                [1] => text
                [2] => text_short
                [3] => text_bottom
                [4] => image
                [5] => image_title
                [6] => image_alt
                [7] => meta_title
                [8] => meta_description
                [9] => meta_keywords
                [10] => title_url
                [11] => list_title
            )
    
        [_has_many:protected] => Array
            (
                [children] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                        [through] => 
                        [far_key] => child_id
                    )
    
                [products] => Array
                    (
                        [model] => product
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => productcategory
                        [far_key] => product_id
                    )
    
                [popups] => Array
                    (
                        [model] => popup
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => catalogcategorypopups
                        [far_key] => popup_id
                    )
    
                [allegro_templates] => Array
                    (
                        [model] => allegro_template
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                        [far_key] => allegro_template_id
                    )
    
                [allegro_services] => Array
                    (
                        [model] => allegro_service
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegroservice
                        [far_key] => allegro_service_id
                    )
    
                [allegro_pricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_pricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_pricelistcategories
                        [far_key] => allegro_pricelist_id
                    )
    
                [allegro_wholesalepricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_wholesalepricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                        [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                    )
    
                [allegro_paramset_template] => Array
                    (
                        [model] => allegro_paramset
                        [foreign_key] => for_category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_paramset_template_id
                    )
    
                [allegro_sizetables] => Array
                    (
                        [model] => allegro_sizetablecategory
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_sizetable_id
                    )
    
            )
    
        [_belongs_to:protected] => Array
            (
                [parent_cat] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                    )
    
                [sellasist_category] => Array
                    (
                        [model] => sellasist_catalogcategory
                        [foreign_key] => sellasist_id
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist] => Array
                    (
                        [model] => allegro_compatibilitylist
                        [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                    )
    
            )
    
        [_text_raw] => 
        [_text_short_raw] => 
        [_text_bottom_raw] => 
        [_db_builder] => 
        [_old_values:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 
            )
    
        [_translation:protected] => Model_Language_Catalogcategory Object
            (
                [_belongs_to:protected] => Array
                    (
                        [item] => Array
                            (
                                [model] => catalogcategory
                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                            )
    
                    )
    
                [_versatile_description_text:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_short:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_bottom:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_db_builder] => 
                [_old_values:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_translation:protected] => 
                [group_translation:protected] => 
                [_has_one:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_has_many:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_load_with:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_validation:protected] => 
                [_object:protected] => Array
                    (
                        [id] => 282
                        [catalogcategory_id] => 194
                        [language_id] => 2
                        [image] => 
                        [image_title] => 
                        [image_alt] => 
                        [title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [text_short] => 
                        [text_bottom] => 
                        [text] => 
                        [meta_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm - Hurtownia Tkanin Stanik
                        [meta_keywords] => pościel satynowa 160x200, pościel z satyny 160x200, pościel 160x200, pościel
                        [meta_description] => 
                        [title_url] => posciel-satyna-bawelniana-160x200cm
                        [list_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [disabled] => 0
                    )
    
                [_changed:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_related:protected] => Array
                    (
                        [item] => Model_Catalogcategory Object
                            (
                                [group_translation] => 1
                                [multilang] => Array
                                    (
                                        [0] => title
                                        [1] => text
                                        [2] => text_short
                                        [3] => text_bottom
                                        [4] => image
                                        [5] => image_title
                                        [6] => image_alt
                                        [7] => meta_title
                                        [8] => meta_description
                                        [9] => meta_keywords
                                        [10] => title_url
                                        [11] => list_title
                                    )
    
                                [_has_many:protected] => Array
                                    (
                                        [children] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                                [through] => 
                                                [far_key] => child_id
                                            )
    
                                        [products] => Array
                                            (
                                                [model] => product
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => productcategory
                                                [far_key] => product_id
                                            )
    
                                        [popups] => Array
                                            (
                                                [model] => popup
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => catalogcategorypopups
                                                [far_key] => popup_id
                                            )
    
                                        [allegro_templates] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_template
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                                                [far_key] => allegro_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_services] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_service
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegroservice
                                                [far_key] => allegro_service_id
                                            )
    
                                        [allegro_pricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_pricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_pricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_pricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_wholesalepricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_wholesalepricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_paramset_template] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_paramset
                                                [foreign_key] => for_category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_paramset_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_sizetables] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_sizetablecategory
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_sizetable_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_belongs_to:protected] => Array
                                    (
                                        [parent_cat] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                            )
    
                                        [sellasist_category] => Array
                                            (
                                                [model] => sellasist_catalogcategory
                                                [foreign_key] => sellasist_id
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_compatibilitylist
                                                [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_text_raw] => 
                                [_text_short_raw] => 
                                [_text_bottom_raw] => 
                                [_db_builder] => 
                                [_old_values:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 
                                    )
    
                                [_translation:protected] => 
                                [_has_one:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_load_with:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_validation:protected] => 
                                [_object:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => 194
                                        [date] => 2020-07-06 10:43:31
                                        [views] => 0
                                        [status] => 1
                                        [visible] => 1
                                        [parent] => 37
                                        [level] => 2
                                        [order] => 294
                                        [list_style] => 
                                        [products_count] => 
                                        [sellasist_id] => 230
                                        [show_filters] => 1
                                        [mature] => 0
                                        [xml] => 
                                        [allegro_pricelist_id] => 
                                        [allegro_description_id] => 
                                        [allegro_category_id] => 
                                        [allegro_category_name] => 
                                        [allegro_descriptionproduct] => 0
                                        [default_vat] => 
                                        [default_shipment] => 
                                        [default_attributes_group] => 
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => 
                                    )
    
                                [_changed:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => show_filters
                                    )
    
                                [_related:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_valid:protected] => 1
                                [_loaded:protected] => 1
                                [_saved:protected] => 1
                                [_sorting:protected] => 
                                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                                [_object_name:protected] => catalogcategory
                                [_object_plural:protected] => catalogcategories
                                [_table_name:protected] => catalogcategories
                                [_table_columns:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 1
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => auto_increment
                                                [key] => PRI
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [date] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => date
                                                [column_default] => current_timestamp()
                                                [data_type] => timestamp
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [views] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => views
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 3
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [status] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => status
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 4
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [visible] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => visible
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 5
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [parent] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => parent
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 6
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [level] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => level
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 7
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [order] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => order
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 8
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [list_style] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => list_style
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 9
                                                [character_maximum_length] => 16
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [products_count] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => products_count
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 10
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [sellasist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => sellasist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 11
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [show_filters] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => show_filters
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 12
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [mature] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => mature
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 13
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [xml] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => xml
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 14
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_pricelist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_pricelist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 15
                                                [display] => 3
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_description_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_description_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 16
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_category_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 17
                                                [display] => 6
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_name] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => allegro_category_name
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 18
                                                [character_maximum_length] => 255
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_descriptionproduct] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => allegro_descriptionproduct
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 19
                                                [display] => 1
                                                [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_vat] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_vat
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 20
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_shipment] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_shipment
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 21
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_attributes_group] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => 0
                                                [max] => 4294967295
                                                [column_name] => default_attributes_group
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int unsigned
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 22
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 23
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                    )
    
                                [_updated_column:protected] => 
                                [_created_column:protected] => 
                                [_primary_key:protected] => id
                                [_primary_key_value:protected] => 194
                                [_table_names_plural:protected] => 1
                                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                                    (
                                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                                        [_identifier:protected] => `
                                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                                        [_instance:protected] => default
                                        [_connection:protected] => mysqli Object
                                            (
                                                [affected_rows] => 1
                                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                                [client_version] => 70421
                                                [connect_errno] => 0
                                                [connect_error] => 
                                                [errno] => 0
                                                [error] => 
                                                [error_list] => Array
                                                    (
                                                    )
    
                                                [field_count] => 23
                                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                                [info] => 
                                                [insert_id] => 0
                                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                                [server_version] => 100323
                                                [sqlstate] => 00000
                                                [protocol_version] => 10
                                                [thread_id] => 550382418
                                                [warning_count] => 0
                                            )
    
                                        [_config:protected] => Array
                                            (
                                                [type] => mysqli
                                                [connection] => Array
                                                    (
                                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                                        [persistent] => 1
                                                    )
    
                                                [table_prefix] => 
                                                [charset] => utf8
                                                [caching] => 1
                                                [profiling] => 
                                            )
    
                                    )
    
                                [_db_group:protected] => 
                                [_db_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_pending:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_reset:protected] => 1
                                [_with_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_cast_data:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_lifetime:protected] => 
                                [_changes:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 1
                                    )
    
                                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                                    (
                                    )
    
                            )
    
                    )
    
                [_valid:protected] => 
                [_loaded:protected] => 1
                [_saved:protected] => 1
                [_sorting:protected] => 
                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                [_object_name:protected] => language_catalogcategory
                [_object_plural:protected] => language_catalogcategories
                [_table_name:protected] => language_catalogcategories
                [_table_columns:protected] => Array
                    (
                        [id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 1
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => auto_increment
                                [key] => PRI
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [catalogcategory_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => catalogcategory_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 2
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [language_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => language_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 3
                                [display] => 2
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 4
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 5
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_alt] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_alt
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 6
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 7
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_short] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_short
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 8
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_bottom] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_bottom
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 9
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 10
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 11
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_keywords] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_keywords
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 12
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_description] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_description
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 13
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title_url] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title_url
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 14
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [list_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => list_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 15
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [disabled] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -128
                                [max] => 127
                                [column_name] => disabled
                                [column_default] => 0
                                [data_type] => tinyint
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 16
                                [display] => 4
                                [comment] => Czy kategoria jest włączona w tym języku?
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                    )
    
                [_updated_column:protected] => 
                [_created_column:protected] => 
                [_primary_key:protected] => id
                [_primary_key_value:protected] => 282
                [_table_names_plural:protected] => 1
                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                    (
                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                        [_identifier:protected] => `
                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                        [_instance:protected] => default
                        [_connection:protected] => mysqli Object
                            (
                                [affected_rows] => 1
                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                [client_version] => 70421
                                [connect_errno] => 0
                                [connect_error] => 
                                [errno] => 0
                                [error] => 
                                [error_list] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [field_count] => 23
                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                [info] => 
                                [insert_id] => 0
                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                [server_version] => 100323
                                [sqlstate] => 00000
                                [protocol_version] => 10
                                [thread_id] => 550382418
                                [warning_count] => 0
                            )
    
                        [_config:protected] => Array
                            (
                                [type] => mysqli
                                [connection] => Array
                                    (
                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                        [persistent] => 1
                                    )
    
                                [table_prefix] => 
                                [charset] => utf8
                                [caching] => 1
                                [profiling] => 
                            )
    
                    )
    
                [_db_group:protected] => 
                [_db_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_pending:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_reset:protected] => 1
                [_with_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_cast_data:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_lifetime:protected] => 
                [_changes:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [_has_one:protected] => Array
            (
            )
    
        [_load_with:protected] => Array
            (
            )
    
        [_validation:protected] => 
        [_object:protected] => Array
            (
                [id] => 194
                [date] => 2020-07-06 10:43:31
                [views] => 0
                [status] => 1
                [visible] => 1
                [parent] => 37
                [level] => 2
                [order] => 294
                [list_style] => 
                [products_count] => 
                [sellasist_id] => 230
                [show_filters] => 1
                [mature] => 0
                [xml] => 
                [allegro_pricelist_id] => 
                [allegro_description_id] => 
                [allegro_category_id] => 
                [allegro_category_name] => 
                [allegro_descriptionproduct] => 0
                [default_vat] => 
                [default_shipment] => 
                [default_attributes_group] => 
                [allegro_compatibilitylist_id] => 
            )
    
        [_changed:protected] => Array
            (
                [show_filters] => show_filters
            )
    
        [_related:protected] => Array
            (
            )
    
        [_valid:protected] => 1
        [_loaded:protected] => 1
        [_saved:protected] => 1
        [_sorting:protected] => 
        [_foreign_key_suffix:protected] => _id
        [_object_name:protected] => catalogcategory
        [_object_plural:protected] => catalogcategories
        [_table_name:protected] => catalogcategories
        [_table_columns:protected] => Array
            (
                [id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 1
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => auto_increment
                        [key] => PRI
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [date] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => date
                        [column_default] => current_timestamp()
                        [data_type] => timestamp
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [views] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => views
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 3
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [status] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => status
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 4
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [visible] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => visible
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 5
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [parent] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => parent
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 6
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [level] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => level
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 7
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [order] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => order
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 8
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [list_style] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => list_style
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 9
                        [character_maximum_length] => 16
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [products_count] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => products_count
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 10
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [sellasist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => sellasist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 11
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [show_filters] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => show_filters
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 12
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [mature] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => mature
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 13
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [xml] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => xml
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 14
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_pricelist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_pricelist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 15
                        [display] => 3
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_description_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_description_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 16
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_category_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 17
                        [display] => 6
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_name] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => allegro_category_name
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 18
                        [character_maximum_length] => 255
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_descriptionproduct] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => allegro_descriptionproduct
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 19
                        [display] => 1
                        [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_vat] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_vat
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 20
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_shipment] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_shipment
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 21
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_attributes_group] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => 0
                        [max] => 4294967295
                        [column_name] => default_attributes_group
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int unsigned
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 22
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 23
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
            )
    
        [_updated_column:protected] => 
        [_created_column:protected] => 
        [_primary_key:protected] => id
        [_primary_key_value:protected] => 194
        [_table_names_plural:protected] => 1
        [_reload_on_wakeup:protected] => 
        [_db:protected] => Database_MySQLi Object
            (
                [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                [_identifier:protected] => `
                [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                [_instance:protected] => default
                [_connection:protected] => mysqli Object
                    (
                        [affected_rows] => 1
                        [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                        [client_version] => 70421
                        [connect_errno] => 0
                        [connect_error] => 
                        [errno] => 0
                        [error] => 
                        [error_list] => Array
                            (
                            )
    
                        [field_count] => 23
                        [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                        [info] => 
                        [insert_id] => 0
                        [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                        [server_version] => 100323
                        [sqlstate] => 00000
                        [protocol_version] => 10
                        [thread_id] => 550382418
                        [warning_count] => 0
                    )
    
                [_config:protected] => Array
                    (
                        [type] => mysqli
                        [connection] => Array
                            (
                                [hostname] => 192.168.16.3
                                [database] => sllgo8594_sklep
                                [persistent] => 1
                            )
    
                        [table_prefix] => 
                        [charset] => utf8
                        [caching] => 1
                        [profiling] => 
                    )
    
            )
    
        [_db_group:protected] => 
        [_db_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_pending:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_reset:protected] => 1
        [_with_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_cast_data:protected] => Array
            (
            )
    
        [_lifetime:protected] => 
        [_changes:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 1
            )
    
        [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 1
        [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
            (
            )
    
    )
    
    Model_Catalogcategory Object
    (
        [group_translation] => 1
        [multilang] => Array
            (
                [0] => title
                [1] => text
                [2] => text_short
                [3] => text_bottom
                [4] => image
                [5] => image_title
                [6] => image_alt
                [7] => meta_title
                [8] => meta_description
                [9] => meta_keywords
                [10] => title_url
                [11] => list_title
            )
    
        [_has_many:protected] => Array
            (
                [children] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                        [through] => 
                        [far_key] => child_id
                    )
    
                [products] => Array
                    (
                        [model] => product
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => productcategory
                        [far_key] => product_id
                    )
    
                [popups] => Array
                    (
                        [model] => popup
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => catalogcategorypopups
                        [far_key] => popup_id
                    )
    
                [allegro_templates] => Array
                    (
                        [model] => allegro_template
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                        [far_key] => allegro_template_id
                    )
    
                [allegro_services] => Array
                    (
                        [model] => allegro_service
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegroservice
                        [far_key] => allegro_service_id
                    )
    
                [allegro_pricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_pricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_pricelistcategories
                        [far_key] => allegro_pricelist_id
                    )
    
                [allegro_wholesalepricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_wholesalepricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                        [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                    )
    
                [allegro_paramset_template] => Array
                    (
                        [model] => allegro_paramset
                        [foreign_key] => for_category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_paramset_template_id
                    )
    
                [allegro_sizetables] => Array
                    (
                        [model] => allegro_sizetablecategory
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_sizetable_id
                    )
    
            )
    
        [_belongs_to:protected] => Array
            (
                [parent_cat] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                    )
    
                [sellasist_category] => Array
                    (
                        [model] => sellasist_catalogcategory
                        [foreign_key] => sellasist_id
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist] => Array
                    (
                        [model] => allegro_compatibilitylist
                        [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                    )
    
            )
    
        [_text_raw] => 
        [_text_short_raw] => 
        [_text_bottom_raw] => 
        [_db_builder] => 
        [_old_values:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 
            )
    
        [_translation:protected] => Model_Language_Catalogcategory Object
            (
                [_belongs_to:protected] => Array
                    (
                        [item] => Array
                            (
                                [model] => catalogcategory
                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                            )
    
                    )
    
                [_versatile_description_text:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_short:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_bottom:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_db_builder] => 
                [_old_values:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_translation:protected] => 
                [group_translation:protected] => 
                [_has_one:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_has_many:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_load_with:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_validation:protected] => 
                [_object:protected] => Array
                    (
                        [id] => 282
                        [catalogcategory_id] => 194
                        [language_id] => 2
                        [image] => 
                        [image_title] => 
                        [image_alt] => 
                        [title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [text_short] => 
                        [text_bottom] => 
                        [text] => 
                        [meta_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm - Hurtownia Tkanin Stanik
                        [meta_keywords] => pościel satynowa 160x200, pościel z satyny 160x200, pościel 160x200, pościel
                        [meta_description] => 
                        [title_url] => posciel-satyna-bawelniana-160x200cm
                        [list_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [disabled] => 0
                    )
    
                [_changed:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_related:protected] => Array
                    (
                        [item] => Model_Catalogcategory Object
                            (
                                [group_translation] => 1
                                [multilang] => Array
                                    (
                                        [0] => title
                                        [1] => text
                                        [2] => text_short
                                        [3] => text_bottom
                                        [4] => image
                                        [5] => image_title
                                        [6] => image_alt
                                        [7] => meta_title
                                        [8] => meta_description
                                        [9] => meta_keywords
                                        [10] => title_url
                                        [11] => list_title
                                    )
    
                                [_has_many:protected] => Array
                                    (
                                        [children] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                                [through] => 
                                                [far_key] => child_id
                                            )
    
                                        [products] => Array
                                            (
                                                [model] => product
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => productcategory
                                                [far_key] => product_id
                                            )
    
                                        [popups] => Array
                                            (
                                                [model] => popup
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => catalogcategorypopups
                                                [far_key] => popup_id
                                            )
    
                                        [allegro_templates] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_template
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                                                [far_key] => allegro_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_services] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_service
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegroservice
                                                [far_key] => allegro_service_id
                                            )
    
                                        [allegro_pricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_pricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_pricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_pricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_wholesalepricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_wholesalepricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_paramset_template] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_paramset
                                                [foreign_key] => for_category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_paramset_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_sizetables] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_sizetablecategory
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_sizetable_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_belongs_to:protected] => Array
                                    (
                                        [parent_cat] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                            )
    
                                        [sellasist_category] => Array
                                            (
                                                [model] => sellasist_catalogcategory
                                                [foreign_key] => sellasist_id
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_compatibilitylist
                                                [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_text_raw] => 
                                [_text_short_raw] => 
                                [_text_bottom_raw] => 
                                [_db_builder] => 
                                [_old_values:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 
                                    )
    
                                [_translation:protected] => 
                                [_has_one:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_load_with:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_validation:protected] => 
                                [_object:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => 194
                                        [date] => 2020-07-06 10:43:31
                                        [views] => 0
                                        [status] => 1
                                        [visible] => 1
                                        [parent] => 37
                                        [level] => 2
                                        [order] => 294
                                        [list_style] => 
                                        [products_count] => 
                                        [sellasist_id] => 230
                                        [show_filters] => 1
                                        [mature] => 0
                                        [xml] => 
                                        [allegro_pricelist_id] => 
                                        [allegro_description_id] => 
                                        [allegro_category_id] => 
                                        [allegro_category_name] => 
                                        [allegro_descriptionproduct] => 0
                                        [default_vat] => 
                                        [default_shipment] => 
                                        [default_attributes_group] => 
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => 
                                    )
    
                                [_changed:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => show_filters
                                    )
    
                                [_related:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_valid:protected] => 1
                                [_loaded:protected] => 1
                                [_saved:protected] => 1
                                [_sorting:protected] => 
                                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                                [_object_name:protected] => catalogcategory
                                [_object_plural:protected] => catalogcategories
                                [_table_name:protected] => catalogcategories
                                [_table_columns:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 1
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => auto_increment
                                                [key] => PRI
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [date] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => date
                                                [column_default] => current_timestamp()
                                                [data_type] => timestamp
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [views] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => views
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 3
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [status] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => status
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 4
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [visible] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => visible
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 5
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [parent] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => parent
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 6
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [level] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => level
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 7
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [order] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => order
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 8
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [list_style] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => list_style
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 9
                                                [character_maximum_length] => 16
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [products_count] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => products_count
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 10
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [sellasist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => sellasist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 11
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [show_filters] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => show_filters
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 12
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [mature] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => mature
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 13
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [xml] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => xml
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 14
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_pricelist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_pricelist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 15
                                                [display] => 3
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_description_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_description_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 16
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_category_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 17
                                                [display] => 6
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_name] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => allegro_category_name
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 18
                                                [character_maximum_length] => 255
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_descriptionproduct] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => allegro_descriptionproduct
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 19
                                                [display] => 1
                                                [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_vat] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_vat
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 20
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_shipment] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_shipment
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 21
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_attributes_group] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => 0
                                                [max] => 4294967295
                                                [column_name] => default_attributes_group
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int unsigned
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 22
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 23
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                    )
    
                                [_updated_column:protected] => 
                                [_created_column:protected] => 
                                [_primary_key:protected] => id
                                [_primary_key_value:protected] => 194
                                [_table_names_plural:protected] => 1
                                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                                    (
                                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                                        [_identifier:protected] => `
                                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                                        [_instance:protected] => default
                                        [_connection:protected] => mysqli Object
                                            (
                                                [affected_rows] => 1
                                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                                [client_version] => 70421
                                                [connect_errno] => 0
                                                [connect_error] => 
                                                [errno] => 0
                                                [error] => 
                                                [error_list] => Array
                                                    (
                                                    )
    
                                                [field_count] => 23
                                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                                [info] => 
                                                [insert_id] => 0
                                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                                [server_version] => 100323
                                                [sqlstate] => 00000
                                                [protocol_version] => 10
                                                [thread_id] => 550382418
                                                [warning_count] => 0
                                            )
    
                                        [_config:protected] => Array
                                            (
                                                [type] => mysqli
                                                [connection] => Array
                                                    (
                                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                                        [persistent] => 1
                                                    )
    
                                                [table_prefix] => 
                                                [charset] => utf8
                                                [caching] => 1
                                                [profiling] => 
                                            )
    
                                    )
    
                                [_db_group:protected] => 
                                [_db_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_pending:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_reset:protected] => 1
                                [_with_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_cast_data:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_lifetime:protected] => 
                                [_changes:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 1
                                    )
    
                                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                                    (
                                    )
    
                            )
    
                    )
    
                [_valid:protected] => 
                [_loaded:protected] => 1
                [_saved:protected] => 1
                [_sorting:protected] => 
                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                [_object_name:protected] => language_catalogcategory
                [_object_plural:protected] => language_catalogcategories
                [_table_name:protected] => language_catalogcategories
                [_table_columns:protected] => Array
                    (
                        [id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 1
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => auto_increment
                                [key] => PRI
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [catalogcategory_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => catalogcategory_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 2
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [language_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => language_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 3
                                [display] => 2
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 4
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 5
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_alt] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_alt
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 6
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 7
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_short] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_short
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 8
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_bottom] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_bottom
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 9
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 10
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 11
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_keywords] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_keywords
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 12
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_description] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_description
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 13
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title_url] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title_url
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 14
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [list_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => list_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 15
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [disabled] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -128
                                [max] => 127
                                [column_name] => disabled
                                [column_default] => 0
                                [data_type] => tinyint
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 16
                                [display] => 4
                                [comment] => Czy kategoria jest włączona w tym języku?
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                    )
    
                [_updated_column:protected] => 
                [_created_column:protected] => 
                [_primary_key:protected] => id
                [_primary_key_value:protected] => 282
                [_table_names_plural:protected] => 1
                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                    (
                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                        [_identifier:protected] => `
                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                        [_instance:protected] => default
                        [_connection:protected] => mysqli Object
                            (
                                [affected_rows] => 1
                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                [client_version] => 70421
                                [connect_errno] => 0
                                [connect_error] => 
                                [errno] => 0
                                [error] => 
                                [error_list] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [field_count] => 23
                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                [info] => 
                                [insert_id] => 0
                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                [server_version] => 100323
                                [sqlstate] => 00000
                                [protocol_version] => 10
                                [thread_id] => 550382418
                                [warning_count] => 0
                            )
    
                        [_config:protected] => Array
                            (
                                [type] => mysqli
                                [connection] => Array
                                    (
                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                        [persistent] => 1
                                    )
    
                                [table_prefix] => 
                                [charset] => utf8
                                [caching] => 1
                                [profiling] => 
                            )
    
                    )
    
                [_db_group:protected] => 
                [_db_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_pending:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_reset:protected] => 1
                [_with_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_cast_data:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_lifetime:protected] => 
                [_changes:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [_has_one:protected] => Array
            (
            )
    
        [_load_with:protected] => Array
            (
            )
    
        [_validation:protected] => 
        [_object:protected] => Array
            (
                [id] => 194
                [date] => 2020-07-06 10:43:31
                [views] => 0
                [status] => 1
                [visible] => 1
                [parent] => 37
                [level] => 2
                [order] => 294
                [list_style] => 
                [products_count] => 
                [sellasist_id] => 230
                [show_filters] => 1
                [mature] => 0
                [xml] => 
                [allegro_pricelist_id] => 
                [allegro_description_id] => 
                [allegro_category_id] => 
                [allegro_category_name] => 
                [allegro_descriptionproduct] => 0
                [default_vat] => 
                [default_shipment] => 
                [default_attributes_group] => 
                [allegro_compatibilitylist_id] => 
            )
    
        [_changed:protected] => Array
            (
                [show_filters] => show_filters
            )
    
        [_related:protected] => Array
            (
            )
    
        [_valid:protected] => 1
        [_loaded:protected] => 1
        [_saved:protected] => 1
        [_sorting:protected] => 
        [_foreign_key_suffix:protected] => _id
        [_object_name:protected] => catalogcategory
        [_object_plural:protected] => catalogcategories
        [_table_name:protected] => catalogcategories
        [_table_columns:protected] => Array
            (
                [id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 1
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => auto_increment
                        [key] => PRI
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [date] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => date
                        [column_default] => current_timestamp()
                        [data_type] => timestamp
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [views] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => views
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 3
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [status] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => status
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 4
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [visible] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => visible
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 5
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [parent] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => parent
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 6
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [level] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => level
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 7
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [order] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => order
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 8
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [list_style] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => list_style
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 9
                        [character_maximum_length] => 16
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [products_count] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => products_count
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 10
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [sellasist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => sellasist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 11
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [show_filters] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => show_filters
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 12
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [mature] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => mature
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 13
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [xml] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => xml
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 14
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_pricelist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_pricelist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 15
                        [display] => 3
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_description_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_description_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 16
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_category_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 17
                        [display] => 6
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_name] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => allegro_category_name
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 18
                        [character_maximum_length] => 255
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_descriptionproduct] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => allegro_descriptionproduct
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 19
                        [display] => 1
                        [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_vat] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_vat
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 20
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_shipment] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_shipment
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 21
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_attributes_group] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => 0
                        [max] => 4294967295
                        [column_name] => default_attributes_group
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int unsigned
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 22
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 23
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
            )
    
        [_updated_column:protected] => 
        [_created_column:protected] => 
        [_primary_key:protected] => id
        [_primary_key_value:protected] => 194
        [_table_names_plural:protected] => 1
        [_reload_on_wakeup:protected] => 
        [_db:protected] => Database_MySQLi Object
            (
                [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                [_identifier:protected] => `
                [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                [_instance:protected] => default
                [_connection:protected] => mysqli Object
                    (
                        [affected_rows] => 1
                        [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                        [client_version] => 70421
                        [connect_errno] => 0
                        [connect_error] => 
                        [errno] => 0
                        [error] => 
                        [error_list] => Array
                            (
                            )
    
                        [field_count] => 23
                        [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                        [info] => 
                        [insert_id] => 0
                        [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                        [server_version] => 100323
                        [sqlstate] => 00000
                        [protocol_version] => 10
                        [thread_id] => 550382418
                        [warning_count] => 0
                    )
    
                [_config:protected] => Array
                    (
                        [type] => mysqli
                        [connection] => Array
                            (
                                [hostname] => 192.168.16.3
                                [database] => sllgo8594_sklep
                                [persistent] => 1
                            )
    
                        [table_prefix] => 
                        [charset] => utf8
                        [caching] => 1
                        [profiling] => 
                    )
    
            )
    
        [_db_group:protected] => 
        [_db_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_pending:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_reset:protected] => 1
        [_with_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_cast_data:protected] => Array
            (
            )
    
        [_lifetime:protected] => 
        [_changes:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 1
            )
    
        [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 1
        [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
            (
            )
    
    )
    
    Model_Catalogcategory Object
    (
        [group_translation] => 1
        [multilang] => Array
            (
                [0] => title
                [1] => text
                [2] => text_short
                [3] => text_bottom
                [4] => image
                [5] => image_title
                [6] => image_alt
                [7] => meta_title
                [8] => meta_description
                [9] => meta_keywords
                [10] => title_url
                [11] => list_title
            )
    
        [_has_many:protected] => Array
            (
                [children] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                        [through] => 
                        [far_key] => child_id
                    )
    
                [products] => Array
                    (
                        [model] => product
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => productcategory
                        [far_key] => product_id
                    )
    
                [popups] => Array
                    (
                        [model] => popup
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => catalogcategorypopups
                        [far_key] => popup_id
                    )
    
                [allegro_templates] => Array
                    (
                        [model] => allegro_template
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                        [far_key] => allegro_template_id
                    )
    
                [allegro_services] => Array
                    (
                        [model] => allegro_service
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegroservice
                        [far_key] => allegro_service_id
                    )
    
                [allegro_pricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_pricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_pricelistcategories
                        [far_key] => allegro_pricelist_id
                    )
    
                [allegro_wholesalepricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_wholesalepricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                        [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                    )
    
                [allegro_paramset_template] => Array
                    (
                        [model] => allegro_paramset
                        [foreign_key] => for_category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_paramset_template_id
                    )
    
                [allegro_sizetables] => Array
                    (
                        [model] => allegro_sizetablecategory
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_sizetable_id
                    )
    
            )
    
        [_belongs_to:protected] => Array
            (
                [parent_cat] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                    )
    
                [sellasist_category] => Array
                    (
                        [model] => sellasist_catalogcategory
                        [foreign_key] => sellasist_id
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist] => Array
                    (
                        [model] => allegro_compatibilitylist
                        [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                    )
    
            )
    
        [_text_raw] => 
        [_text_short_raw] => 
        [_text_bottom_raw] => 
        [_db_builder] => 
        [_old_values:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 
            )
    
        [_translation:protected] => Model_Language_Catalogcategory Object
            (
                [_belongs_to:protected] => Array
                    (
                        [item] => Array
                            (
                                [model] => catalogcategory
                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                            )
    
                    )
    
                [_versatile_description_text:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_short:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_bottom:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_db_builder] => 
                [_old_values:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_translation:protected] => 
                [group_translation:protected] => 
                [_has_one:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_has_many:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_load_with:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_validation:protected] => 
                [_object:protected] => Array
                    (
                        [id] => 282
                        [catalogcategory_id] => 194
                        [language_id] => 2
                        [image] => 
                        [image_title] => 
                        [image_alt] => 
                        [title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [text_short] => 
                        [text_bottom] => 
                        [text] => 
                        [meta_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm - Hurtownia Tkanin Stanik
                        [meta_keywords] => pościel satynowa 160x200, pościel z satyny 160x200, pościel 160x200, pościel
                        [meta_description] => 
                        [title_url] => posciel-satyna-bawelniana-160x200cm
                        [list_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [disabled] => 0
                    )
    
                [_changed:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_related:protected] => Array
                    (
                        [item] => Model_Catalogcategory Object
                            (
                                [group_translation] => 1
                                [multilang] => Array
                                    (
                                        [0] => title
                                        [1] => text
                                        [2] => text_short
                                        [3] => text_bottom
                                        [4] => image
                                        [5] => image_title
                                        [6] => image_alt
                                        [7] => meta_title
                                        [8] => meta_description
                                        [9] => meta_keywords
                                        [10] => title_url
                                        [11] => list_title
                                    )
    
                                [_has_many:protected] => Array
                                    (
                                        [children] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                                [through] => 
                                                [far_key] => child_id
                                            )
    
                                        [products] => Array
                                            (
                                                [model] => product
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => productcategory
                                                [far_key] => product_id
                                            )
    
                                        [popups] => Array
                                            (
                                                [model] => popup
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => catalogcategorypopups
                                                [far_key] => popup_id
                                            )
    
                                        [allegro_templates] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_template
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                                                [far_key] => allegro_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_services] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_service
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegroservice
                                                [far_key] => allegro_service_id
                                            )
    
                                        [allegro_pricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_pricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_pricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_pricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_wholesalepricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_wholesalepricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_paramset_template] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_paramset
                                                [foreign_key] => for_category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_paramset_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_sizetables] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_sizetablecategory
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_sizetable_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_belongs_to:protected] => Array
                                    (
                                        [parent_cat] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                            )
    
                                        [sellasist_category] => Array
                                            (
                                                [model] => sellasist_catalogcategory
                                                [foreign_key] => sellasist_id
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_compatibilitylist
                                                [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_text_raw] => 
                                [_text_short_raw] => 
                                [_text_bottom_raw] => 
                                [_db_builder] => 
                                [_old_values:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 
                                    )
    
                                [_translation:protected] => 
                                [_has_one:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_load_with:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_validation:protected] => 
                                [_object:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => 194
                                        [date] => 2020-07-06 10:43:31
                                        [views] => 0
                                        [status] => 1
                                        [visible] => 1
                                        [parent] => 37
                                        [level] => 2
                                        [order] => 294
                                        [list_style] => 
                                        [products_count] => 
                                        [sellasist_id] => 230
                                        [show_filters] => 1
                                        [mature] => 0
                                        [xml] => 
                                        [allegro_pricelist_id] => 
                                        [allegro_description_id] => 
                                        [allegro_category_id] => 
                                        [allegro_category_name] => 
                                        [allegro_descriptionproduct] => 0
                                        [default_vat] => 
                                        [default_shipment] => 
                                        [default_attributes_group] => 
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => 
                                    )
    
                                [_changed:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => show_filters
                                    )
    
                                [_related:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_valid:protected] => 1
                                [_loaded:protected] => 1
                                [_saved:protected] => 1
                                [_sorting:protected] => 
                                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                                [_object_name:protected] => catalogcategory
                                [_object_plural:protected] => catalogcategories
                                [_table_name:protected] => catalogcategories
                                [_table_columns:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 1
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => auto_increment
                                                [key] => PRI
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [date] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => date
                                                [column_default] => current_timestamp()
                                                [data_type] => timestamp
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [views] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => views
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 3
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [status] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => status
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 4
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [visible] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => visible
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 5
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [parent] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => parent
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 6
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [level] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => level
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 7
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [order] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => order
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 8
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [list_style] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => list_style
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 9
                                                [character_maximum_length] => 16
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [products_count] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => products_count
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 10
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [sellasist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => sellasist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 11
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [show_filters] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => show_filters
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 12
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [mature] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => mature
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 13
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [xml] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => xml
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 14
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_pricelist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_pricelist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 15
                                                [display] => 3
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_description_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_description_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 16
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_category_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 17
                                                [display] => 6
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_name] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => allegro_category_name
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 18
                                                [character_maximum_length] => 255
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_descriptionproduct] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => allegro_descriptionproduct
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 19
                                                [display] => 1
                                                [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_vat] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_vat
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 20
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_shipment] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_shipment
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 21
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_attributes_group] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => 0
                                                [max] => 4294967295
                                                [column_name] => default_attributes_group
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int unsigned
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 22
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 23
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                    )
    
                                [_updated_column:protected] => 
                                [_created_column:protected] => 
                                [_primary_key:protected] => id
                                [_primary_key_value:protected] => 194
                                [_table_names_plural:protected] => 1
                                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                                    (
                                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                                        [_identifier:protected] => `
                                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                                        [_instance:protected] => default
                                        [_connection:protected] => mysqli Object
                                            (
                                                [affected_rows] => 1
                                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                                [client_version] => 70421
                                                [connect_errno] => 0
                                                [connect_error] => 
                                                [errno] => 0
                                                [error] => 
                                                [error_list] => Array
                                                    (
                                                    )
    
                                                [field_count] => 23
                                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                                [info] => 
                                                [insert_id] => 0
                                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                                [server_version] => 100323
                                                [sqlstate] => 00000
                                                [protocol_version] => 10
                                                [thread_id] => 550382418
                                                [warning_count] => 0
                                            )
    
                                        [_config:protected] => Array
                                            (
                                                [type] => mysqli
                                                [connection] => Array
                                                    (
                                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                                        [persistent] => 1
                                                    )
    
                                                [table_prefix] => 
                                                [charset] => utf8
                                                [caching] => 1
                                                [profiling] => 
                                            )
    
                                    )
    
                                [_db_group:protected] => 
                                [_db_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_pending:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_reset:protected] => 1
                                [_with_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_cast_data:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_lifetime:protected] => 
                                [_changes:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 1
                                    )
    
                                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                                    (
                                    )
    
                            )
    
                    )
    
                [_valid:protected] => 
                [_loaded:protected] => 1
                [_saved:protected] => 1
                [_sorting:protected] => 
                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                [_object_name:protected] => language_catalogcategory
                [_object_plural:protected] => language_catalogcategories
                [_table_name:protected] => language_catalogcategories
                [_table_columns:protected] => Array
                    (
                        [id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 1
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => auto_increment
                                [key] => PRI
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [catalogcategory_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => catalogcategory_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 2
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [language_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => language_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 3
                                [display] => 2
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 4
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 5
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_alt] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_alt
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 6
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 7
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_short] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_short
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 8
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_bottom] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_bottom
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 9
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 10
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 11
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_keywords] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_keywords
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 12
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_description] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_description
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 13
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title_url] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title_url
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 14
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [list_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => list_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 15
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [disabled] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -128
                                [max] => 127
                                [column_name] => disabled
                                [column_default] => 0
                                [data_type] => tinyint
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 16
                                [display] => 4
                                [comment] => Czy kategoria jest włączona w tym języku?
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                    )
    
                [_updated_column:protected] => 
                [_created_column:protected] => 
                [_primary_key:protected] => id
                [_primary_key_value:protected] => 282
                [_table_names_plural:protected] => 1
                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                    (
                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                        [_identifier:protected] => `
                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                        [_instance:protected] => default
                        [_connection:protected] => mysqli Object
                            (
                                [affected_rows] => 1
                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                [client_version] => 70421
                                [connect_errno] => 0
                                [connect_error] => 
                                [errno] => 0
                                [error] => 
                                [error_list] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [field_count] => 23
                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                [info] => 
                                [insert_id] => 0
                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                [server_version] => 100323
                                [sqlstate] => 00000
                                [protocol_version] => 10
                                [thread_id] => 550382418
                                [warning_count] => 0
                            )
    
                        [_config:protected] => Array
                            (
                                [type] => mysqli
                                [connection] => Array
                                    (
                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                        [persistent] => 1
                                    )
    
                                [table_prefix] => 
                                [charset] => utf8
                                [caching] => 1
                                [profiling] => 
                            )
    
                    )
    
                [_db_group:protected] => 
                [_db_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_pending:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_reset:protected] => 1
                [_with_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_cast_data:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_lifetime:protected] => 
                [_changes:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [_has_one:protected] => Array
            (
            )
    
        [_load_with:protected] => Array
            (
            )
    
        [_validation:protected] => 
        [_object:protected] => Array
            (
                [id] => 194
                [date] => 2020-07-06 10:43:31
                [views] => 0
                [status] => 1
                [visible] => 1
                [parent] => 37
                [level] => 2
                [order] => 294
                [list_style] => 
                [products_count] => 
                [sellasist_id] => 230
                [show_filters] => 1
                [mature] => 0
                [xml] => 
                [allegro_pricelist_id] => 
                [allegro_description_id] => 
                [allegro_category_id] => 
                [allegro_category_name] => 
                [allegro_descriptionproduct] => 0
                [default_vat] => 
                [default_shipment] => 
                [default_attributes_group] => 
                [allegro_compatibilitylist_id] => 
            )
    
        [_changed:protected] => Array
            (
                [show_filters] => show_filters
            )
    
        [_related:protected] => Array
            (
            )
    
        [_valid:protected] => 1
        [_loaded:protected] => 1
        [_saved:protected] => 1
        [_sorting:protected] => 
        [_foreign_key_suffix:protected] => _id
        [_object_name:protected] => catalogcategory
        [_object_plural:protected] => catalogcategories
        [_table_name:protected] => catalogcategories
        [_table_columns:protected] => Array
            (
                [id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 1
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => auto_increment
                        [key] => PRI
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [date] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => date
                        [column_default] => current_timestamp()
                        [data_type] => timestamp
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [views] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => views
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 3
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [status] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => status
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 4
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [visible] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => visible
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 5
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [parent] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => parent
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 6
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [level] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => level
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 7
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [order] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => order
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 8
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [list_style] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => list_style
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 9
                        [character_maximum_length] => 16
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [products_count] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => products_count
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 10
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [sellasist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => sellasist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 11
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [show_filters] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => show_filters
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 12
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [mature] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => mature
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 13
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [xml] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => xml
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 14
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_pricelist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_pricelist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 15
                        [display] => 3
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_description_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_description_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 16
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_category_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 17
                        [display] => 6
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_name] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => allegro_category_name
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 18
                        [character_maximum_length] => 255
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_descriptionproduct] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => allegro_descriptionproduct
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 19
                        [display] => 1
                        [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_vat] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_vat
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 20
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_shipment] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_shipment
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 21
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_attributes_group] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => 0
                        [max] => 4294967295
                        [column_name] => default_attributes_group
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int unsigned
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 22
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 23
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
            )
    
        [_updated_column:protected] => 
        [_created_column:protected] => 
        [_primary_key:protected] => id
        [_primary_key_value:protected] => 194
        [_table_names_plural:protected] => 1
        [_reload_on_wakeup:protected] => 
        [_db:protected] => Database_MySQLi Object
            (
                [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                [_identifier:protected] => `
                [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                [_instance:protected] => default
                [_connection:protected] => mysqli Object
                    (
                        [affected_rows] => 1
                        [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                        [client_version] => 70421
                        [connect_errno] => 0
                        [connect_error] => 
                        [errno] => 0
                        [error] => 
                        [error_list] => Array
                            (
                            )
    
                        [field_count] => 23
                        [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                        [info] => 
                        [insert_id] => 0
                        [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                        [server_version] => 100323
                        [sqlstate] => 00000
                        [protocol_version] => 10
                        [thread_id] => 550382418
                        [warning_count] => 0
                    )
    
                [_config:protected] => Array
                    (
                        [type] => mysqli
                        [connection] => Array
                            (
                                [hostname] => 192.168.16.3
                                [database] => sllgo8594_sklep
                                [persistent] => 1
                            )
    
                        [table_prefix] => 
                        [charset] => utf8
                        [caching] => 1
                        [profiling] => 
                    )
    
            )
    
        [_db_group:protected] => 
        [_db_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_pending:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_reset:protected] => 1
        [_with_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_cast_data:protected] => Array
            (
            )
    
        [_lifetime:protected] => 
        [_changes:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 1
            )
    
        [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 1
        [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
            (
            )
    
    )
    
    Model_Catalogcategory Object
    (
        [group_translation] => 1
        [multilang] => Array
            (
                [0] => title
                [1] => text
                [2] => text_short
                [3] => text_bottom
                [4] => image
                [5] => image_title
                [6] => image_alt
                [7] => meta_title
                [8] => meta_description
                [9] => meta_keywords
                [10] => title_url
                [11] => list_title
            )
    
        [_has_many:protected] => Array
            (
                [children] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                        [through] => 
                        [far_key] => child_id
                    )
    
                [products] => Array
                    (
                        [model] => product
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => productcategory
                        [far_key] => product_id
                    )
    
                [popups] => Array
                    (
                        [model] => popup
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => catalogcategorypopups
                        [far_key] => popup_id
                    )
    
                [allegro_templates] => Array
                    (
                        [model] => allegro_template
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                        [far_key] => allegro_template_id
                    )
    
                [allegro_services] => Array
                    (
                        [model] => allegro_service
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegroservice
                        [far_key] => allegro_service_id
                    )
    
                [allegro_pricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_pricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_pricelistcategories
                        [far_key] => allegro_pricelist_id
                    )
    
                [allegro_wholesalepricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_wholesalepricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                        [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                    )
    
                [allegro_paramset_template] => Array
                    (
                        [model] => allegro_paramset
                        [foreign_key] => for_category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_paramset_template_id
                    )
    
                [allegro_sizetables] => Array
                    (
                        [model] => allegro_sizetablecategory
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_sizetable_id
                    )
    
            )
    
        [_belongs_to:protected] => Array
            (
                [parent_cat] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                    )
    
                [sellasist_category] => Array
                    (
                        [model] => sellasist_catalogcategory
                        [foreign_key] => sellasist_id
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist] => Array
                    (
                        [model] => allegro_compatibilitylist
                        [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                    )
    
            )
    
        [_text_raw] => 
        [_text_short_raw] => 
        [_text_bottom_raw] => 
        [_db_builder] => 
        [_old_values:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 
            )
    
        [_translation:protected] => Model_Language_Catalogcategory Object
            (
                [_belongs_to:protected] => Array
                    (
                        [item] => Array
                            (
                                [model] => catalogcategory
                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                            )
    
                    )
    
                [_versatile_description_text:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_short:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_bottom:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_db_builder] => 
                [_old_values:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_translation:protected] => 
                [group_translation:protected] => 
                [_has_one:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_has_many:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_load_with:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_validation:protected] => 
                [_object:protected] => Array
                    (
                        [id] => 282
                        [catalogcategory_id] => 194
                        [language_id] => 2
                        [image] => 
                        [image_title] => 
                        [image_alt] => 
                        [title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [text_short] => 
                        [text_bottom] => 
                        [text] => 
                        [meta_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm - Hurtownia Tkanin Stanik
                        [meta_keywords] => pościel satynowa 160x200, pościel z satyny 160x200, pościel 160x200, pościel
                        [meta_description] => 
                        [title_url] => posciel-satyna-bawelniana-160x200cm
                        [list_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [disabled] => 0
                    )
    
                [_changed:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_related:protected] => Array
                    (
                        [item] => Model_Catalogcategory Object
                            (
                                [group_translation] => 1
                                [multilang] => Array
                                    (
                                        [0] => title
                                        [1] => text
                                        [2] => text_short
                                        [3] => text_bottom
                                        [4] => image
                                        [5] => image_title
                                        [6] => image_alt
                                        [7] => meta_title
                                        [8] => meta_description
                                        [9] => meta_keywords
                                        [10] => title_url
                                        [11] => list_title
                                    )
    
                                [_has_many:protected] => Array
                                    (
                                        [children] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                                [through] => 
                                                [far_key] => child_id
                                            )
    
                                        [products] => Array
                                            (
                                                [model] => product
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => productcategory
                                                [far_key] => product_id
                                            )
    
                                        [popups] => Array
                                            (
                                                [model] => popup
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => catalogcategorypopups
                                                [far_key] => popup_id
                                            )
    
                                        [allegro_templates] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_template
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                                                [far_key] => allegro_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_services] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_service
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegroservice
                                                [far_key] => allegro_service_id
                                            )
    
                                        [allegro_pricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_pricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_pricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_pricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_wholesalepricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_wholesalepricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_paramset_template] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_paramset
                                                [foreign_key] => for_category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_paramset_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_sizetables] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_sizetablecategory
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_sizetable_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_belongs_to:protected] => Array
                                    (
                                        [parent_cat] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                            )
    
                                        [sellasist_category] => Array
                                            (
                                                [model] => sellasist_catalogcategory
                                                [foreign_key] => sellasist_id
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_compatibilitylist
                                                [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_text_raw] => 
                                [_text_short_raw] => 
                                [_text_bottom_raw] => 
                                [_db_builder] => 
                                [_old_values:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 
                                    )
    
                                [_translation:protected] => 
                                [_has_one:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_load_with:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_validation:protected] => 
                                [_object:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => 194
                                        [date] => 2020-07-06 10:43:31
                                        [views] => 0
                                        [status] => 1
                                        [visible] => 1
                                        [parent] => 37
                                        [level] => 2
                                        [order] => 294
                                        [list_style] => 
                                        [products_count] => 
                                        [sellasist_id] => 230
                                        [show_filters] => 1
                                        [mature] => 0
                                        [xml] => 
                                        [allegro_pricelist_id] => 
                                        [allegro_description_id] => 
                                        [allegro_category_id] => 
                                        [allegro_category_name] => 
                                        [allegro_descriptionproduct] => 0
                                        [default_vat] => 
                                        [default_shipment] => 
                                        [default_attributes_group] => 
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => 
                                    )
    
                                [_changed:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => show_filters
                                    )
    
                                [_related:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_valid:protected] => 1
                                [_loaded:protected] => 1
                                [_saved:protected] => 1
                                [_sorting:protected] => 
                                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                                [_object_name:protected] => catalogcategory
                                [_object_plural:protected] => catalogcategories
                                [_table_name:protected] => catalogcategories
                                [_table_columns:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 1
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => auto_increment
                                                [key] => PRI
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [date] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => date
                                                [column_default] => current_timestamp()
                                                [data_type] => timestamp
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [views] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => views
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 3
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [status] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => status
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 4
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [visible] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => visible
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 5
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [parent] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => parent
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 6
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [level] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => level
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 7
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [order] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => order
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 8
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [list_style] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => list_style
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 9
                                                [character_maximum_length] => 16
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [products_count] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => products_count
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 10
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [sellasist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => sellasist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 11
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [show_filters] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => show_filters
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 12
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [mature] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => mature
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 13
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [xml] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => xml
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 14
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_pricelist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_pricelist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 15
                                                [display] => 3
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_description_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_description_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 16
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_category_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 17
                                                [display] => 6
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_name] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => allegro_category_name
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 18
                                                [character_maximum_length] => 255
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_descriptionproduct] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => allegro_descriptionproduct
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 19
                                                [display] => 1
                                                [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_vat] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_vat
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 20
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_shipment] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_shipment
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 21
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_attributes_group] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => 0
                                                [max] => 4294967295
                                                [column_name] => default_attributes_group
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int unsigned
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 22
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 23
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                    )
    
                                [_updated_column:protected] => 
                                [_created_column:protected] => 
                                [_primary_key:protected] => id
                                [_primary_key_value:protected] => 194
                                [_table_names_plural:protected] => 1
                                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                                    (
                                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                                        [_identifier:protected] => `
                                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                                        [_instance:protected] => default
                                        [_connection:protected] => mysqli Object
                                            (
                                                [affected_rows] => 1
                                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                                [client_version] => 70421
                                                [connect_errno] => 0
                                                [connect_error] => 
                                                [errno] => 0
                                                [error] => 
                                                [error_list] => Array
                                                    (
                                                    )
    
                                                [field_count] => 23
                                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                                [info] => 
                                                [insert_id] => 0
                                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                                [server_version] => 100323
                                                [sqlstate] => 00000
                                                [protocol_version] => 10
                                                [thread_id] => 550382418
                                                [warning_count] => 0
                                            )
    
                                        [_config:protected] => Array
                                            (
                                                [type] => mysqli
                                                [connection] => Array
                                                    (
                                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                                        [persistent] => 1
                                                    )
    
                                                [table_prefix] => 
                                                [charset] => utf8
                                                [caching] => 1
                                                [profiling] => 
                                            )
    
                                    )
    
                                [_db_group:protected] => 
                                [_db_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_pending:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_reset:protected] => 1
                                [_with_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_cast_data:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_lifetime:protected] => 
                                [_changes:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 1
                                    )
    
                                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                                    (
                                    )
    
                            )
    
                    )
    
                [_valid:protected] => 
                [_loaded:protected] => 1
                [_saved:protected] => 1
                [_sorting:protected] => 
                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                [_object_name:protected] => language_catalogcategory
                [_object_plural:protected] => language_catalogcategories
                [_table_name:protected] => language_catalogcategories
                [_table_columns:protected] => Array
                    (
                        [id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 1
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => auto_increment
                                [key] => PRI
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [catalogcategory_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => catalogcategory_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 2
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [language_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => language_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 3
                                [display] => 2
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 4
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 5
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_alt] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_alt
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 6
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 7
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_short] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_short
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 8
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_bottom] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_bottom
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 9
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 10
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 11
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_keywords] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_keywords
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 12
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_description] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_description
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 13
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title_url] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title_url
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 14
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [list_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => list_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 15
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [disabled] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -128
                                [max] => 127
                                [column_name] => disabled
                                [column_default] => 0
                                [data_type] => tinyint
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 16
                                [display] => 4
                                [comment] => Czy kategoria jest włączona w tym języku?
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                    )
    
                [_updated_column:protected] => 
                [_created_column:protected] => 
                [_primary_key:protected] => id
                [_primary_key_value:protected] => 282
                [_table_names_plural:protected] => 1
                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                    (
                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                        [_identifier:protected] => `
                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                        [_instance:protected] => default
                        [_connection:protected] => mysqli Object
                            (
                                [affected_rows] => 1
                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                [client_version] => 70421
                                [connect_errno] => 0
                                [connect_error] => 
                                [errno] => 0
                                [error] => 
                                [error_list] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [field_count] => 23
                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                [info] => 
                                [insert_id] => 0
                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                [server_version] => 100323
                                [sqlstate] => 00000
                                [protocol_version] => 10
                                [thread_id] => 550382418
                                [warning_count] => 0
                            )
    
                        [_config:protected] => Array
                            (
                                [type] => mysqli
                                [connection] => Array
                                    (
                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                        [persistent] => 1
                                    )
    
                                [table_prefix] => 
                                [charset] => utf8
                                [caching] => 1
                                [profiling] => 
                            )
    
                    )
    
                [_db_group:protected] => 
                [_db_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_pending:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_reset:protected] => 1
                [_with_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_cast_data:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_lifetime:protected] => 
                [_changes:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [_has_one:protected] => Array
            (
            )
    
        [_load_with:protected] => Array
            (
            )
    
        [_validation:protected] => 
        [_object:protected] => Array
            (
                [id] => 194
                [date] => 2020-07-06 10:43:31
                [views] => 0
                [status] => 1
                [visible] => 1
                [parent] => 37
                [level] => 2
                [order] => 294
                [list_style] => 
                [products_count] => 
                [sellasist_id] => 230
                [show_filters] => 1
                [mature] => 0
                [xml] => 
                [allegro_pricelist_id] => 
                [allegro_description_id] => 
                [allegro_category_id] => 
                [allegro_category_name] => 
                [allegro_descriptionproduct] => 0
                [default_vat] => 
                [default_shipment] => 
                [default_attributes_group] => 
                [allegro_compatibilitylist_id] => 
            )
    
        [_changed:protected] => Array
            (
                [show_filters] => show_filters
            )
    
        [_related:protected] => Array
            (
            )
    
        [_valid:protected] => 1
        [_loaded:protected] => 1
        [_saved:protected] => 1
        [_sorting:protected] => 
        [_foreign_key_suffix:protected] => _id
        [_object_name:protected] => catalogcategory
        [_object_plural:protected] => catalogcategories
        [_table_name:protected] => catalogcategories
        [_table_columns:protected] => Array
            (
                [id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 1
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => auto_increment
                        [key] => PRI
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [date] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => date
                        [column_default] => current_timestamp()
                        [data_type] => timestamp
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [views] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => views
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 3
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [status] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => status
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 4
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [visible] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => visible
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 5
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [parent] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => parent
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 6
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [level] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => level
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 7
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [order] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => order
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 8
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [list_style] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => list_style
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 9
                        [character_maximum_length] => 16
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [products_count] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => products_count
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 10
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [sellasist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => sellasist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 11
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [show_filters] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => show_filters
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 12
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [mature] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => mature
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 13
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [xml] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => xml
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 14
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_pricelist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_pricelist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 15
                        [display] => 3
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_description_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_description_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 16
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_category_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 17
                        [display] => 6
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_name] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => allegro_category_name
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 18
                        [character_maximum_length] => 255
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_descriptionproduct] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => allegro_descriptionproduct
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 19
                        [display] => 1
                        [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_vat] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_vat
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 20
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_shipment] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_shipment
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 21
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_attributes_group] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => 0
                        [max] => 4294967295
                        [column_name] => default_attributes_group
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int unsigned
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 22
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 23
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
            )
    
        [_updated_column:protected] => 
        [_created_column:protected] => 
        [_primary_key:protected] => id
        [_primary_key_value:protected] => 194
        [_table_names_plural:protected] => 1
        [_reload_on_wakeup:protected] => 
        [_db:protected] => Database_MySQLi Object
            (
                [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                [_identifier:protected] => `
                [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                [_instance:protected] => default
                [_connection:protected] => mysqli Object
                    (
                        [affected_rows] => 1
                        [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                        [client_version] => 70421
                        [connect_errno] => 0
                        [connect_error] => 
                        [errno] => 0
                        [error] => 
                        [error_list] => Array
                            (
                            )
    
                        [field_count] => 23
                        [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                        [info] => 
                        [insert_id] => 0
                        [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                        [server_version] => 100323
                        [sqlstate] => 00000
                        [protocol_version] => 10
                        [thread_id] => 550382418
                        [warning_count] => 0
                    )
    
                [_config:protected] => Array
                    (
                        [type] => mysqli
                        [connection] => Array
                            (
                                [hostname] => 192.168.16.3
                                [database] => sllgo8594_sklep
                                [persistent] => 1
                            )
    
                        [table_prefix] => 
                        [charset] => utf8
                        [caching] => 1
                        [profiling] => 
                    )
    
            )
    
        [_db_group:protected] => 
        [_db_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_pending:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_reset:protected] => 1
        [_with_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_cast_data:protected] => Array
            (
            )
    
        [_lifetime:protected] => 
        [_changes:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 1
            )
    
        [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 1
        [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
            (
            )
    
    )
    
    Model_Catalogcategory Object
    (
        [group_translation] => 1
        [multilang] => Array
            (
                [0] => title
                [1] => text
                [2] => text_short
                [3] => text_bottom
                [4] => image
                [5] => image_title
                [6] => image_alt
                [7] => meta_title
                [8] => meta_description
                [9] => meta_keywords
                [10] => title_url
                [11] => list_title
            )
    
        [_has_many:protected] => Array
            (
                [children] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                        [through] => 
                        [far_key] => child_id
                    )
    
                [products] => Array
                    (
                        [model] => product
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => productcategory
                        [far_key] => product_id
                    )
    
                [popups] => Array
                    (
                        [model] => popup
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => catalogcategorypopups
                        [far_key] => popup_id
                    )
    
                [allegro_templates] => Array
                    (
                        [model] => allegro_template
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                        [far_key] => allegro_template_id
                    )
    
                [allegro_services] => Array
                    (
                        [model] => allegro_service
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegroservice
                        [far_key] => allegro_service_id
                    )
    
                [allegro_pricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_pricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_pricelistcategories
                        [far_key] => allegro_pricelist_id
                    )
    
                [allegro_wholesalepricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_wholesalepricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                        [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                    )
    
                [allegro_paramset_template] => Array
                    (
                        [model] => allegro_paramset
                        [foreign_key] => for_category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_paramset_template_id
                    )
    
                [allegro_sizetables] => Array
                    (
                        [model] => allegro_sizetablecategory
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_sizetable_id
                    )
    
            )
    
        [_belongs_to:protected] => Array
            (
                [parent_cat] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                    )
    
                [sellasist_category] => Array
                    (
                        [model] => sellasist_catalogcategory
                        [foreign_key] => sellasist_id
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist] => Array
                    (
                        [model] => allegro_compatibilitylist
                        [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                    )
    
            )
    
        [_text_raw] => 
        [_text_short_raw] => 
        [_text_bottom_raw] => 
        [_db_builder] => 
        [_old_values:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 
            )
    
        [_translation:protected] => Model_Language_Catalogcategory Object
            (
                [_belongs_to:protected] => Array
                    (
                        [item] => Array
                            (
                                [model] => catalogcategory
                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                            )
    
                    )
    
                [_versatile_description_text:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_short:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_bottom:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_db_builder] => 
                [_old_values:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_translation:protected] => 
                [group_translation:protected] => 
                [_has_one:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_has_many:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_load_with:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_validation:protected] => 
                [_object:protected] => Array
                    (
                        [id] => 282
                        [catalogcategory_id] => 194
                        [language_id] => 2
                        [image] => 
                        [image_title] => 
                        [image_alt] => 
                        [title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [text_short] => 
                        [text_bottom] => 
                        [text] => 
                        [meta_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm - Hurtownia Tkanin Stanik
                        [meta_keywords] => pościel satynowa 160x200, pościel z satyny 160x200, pościel 160x200, pościel
                        [meta_description] => 
                        [title_url] => posciel-satyna-bawelniana-160x200cm
                        [list_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [disabled] => 0
                    )
    
                [_changed:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_related:protected] => Array
                    (
                        [item] => Model_Catalogcategory Object
                            (
                                [group_translation] => 1
                                [multilang] => Array
                                    (
                                        [0] => title
                                        [1] => text
                                        [2] => text_short
                                        [3] => text_bottom
                                        [4] => image
                                        [5] => image_title
                                        [6] => image_alt
                                        [7] => meta_title
                                        [8] => meta_description
                                        [9] => meta_keywords
                                        [10] => title_url
                                        [11] => list_title
                                    )
    
                                [_has_many:protected] => Array
                                    (
                                        [children] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                                [through] => 
                                                [far_key] => child_id
                                            )
    
                                        [products] => Array
                                            (
                                                [model] => product
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => productcategory
                                                [far_key] => product_id
                                            )
    
                                        [popups] => Array
                                            (
                                                [model] => popup
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => catalogcategorypopups
                                                [far_key] => popup_id
                                            )
    
                                        [allegro_templates] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_template
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                                                [far_key] => allegro_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_services] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_service
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegroservice
                                                [far_key] => allegro_service_id
                                            )
    
                                        [allegro_pricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_pricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_pricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_pricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_wholesalepricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_wholesalepricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_paramset_template] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_paramset
                                                [foreign_key] => for_category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_paramset_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_sizetables] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_sizetablecategory
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_sizetable_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_belongs_to:protected] => Array
                                    (
                                        [parent_cat] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                            )
    
                                        [sellasist_category] => Array
                                            (
                                                [model] => sellasist_catalogcategory
                                                [foreign_key] => sellasist_id
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_compatibilitylist
                                                [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_text_raw] => 
                                [_text_short_raw] => 
                                [_text_bottom_raw] => 
                                [_db_builder] => 
                                [_old_values:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 
                                    )
    
                                [_translation:protected] => 
                                [_has_one:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_load_with:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_validation:protected] => 
                                [_object:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => 194
                                        [date] => 2020-07-06 10:43:31
                                        [views] => 0
                                        [status] => 1
                                        [visible] => 1
                                        [parent] => 37
                                        [level] => 2
                                        [order] => 294
                                        [list_style] => 
                                        [products_count] => 
                                        [sellasist_id] => 230
                                        [show_filters] => 1
                                        [mature] => 0
                                        [xml] => 
                                        [allegro_pricelist_id] => 
                                        [allegro_description_id] => 
                                        [allegro_category_id] => 
                                        [allegro_category_name] => 
                                        [allegro_descriptionproduct] => 0
                                        [default_vat] => 
                                        [default_shipment] => 
                                        [default_attributes_group] => 
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => 
                                    )
    
                                [_changed:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => show_filters
                                    )
    
                                [_related:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_valid:protected] => 1
                                [_loaded:protected] => 1
                                [_saved:protected] => 1
                                [_sorting:protected] => 
                                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                                [_object_name:protected] => catalogcategory
                                [_object_plural:protected] => catalogcategories
                                [_table_name:protected] => catalogcategories
                                [_table_columns:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 1
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => auto_increment
                                                [key] => PRI
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [date] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => date
                                                [column_default] => current_timestamp()
                                                [data_type] => timestamp
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [views] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => views
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 3
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [status] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => status
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 4
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [visible] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => visible
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 5
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [parent] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => parent
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 6
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [level] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => level
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 7
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [order] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => order
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 8
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [list_style] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => list_style
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 9
                                                [character_maximum_length] => 16
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [products_count] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => products_count
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 10
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [sellasist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => sellasist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 11
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [show_filters] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => show_filters
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 12
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [mature] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => mature
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 13
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [xml] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => xml
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 14
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_pricelist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_pricelist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 15
                                                [display] => 3
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_description_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_description_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 16
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_category_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 17
                                                [display] => 6
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_name] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => allegro_category_name
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 18
                                                [character_maximum_length] => 255
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_descriptionproduct] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => allegro_descriptionproduct
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 19
                                                [display] => 1
                                                [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_vat] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_vat
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 20
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_shipment] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_shipment
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 21
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_attributes_group] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => 0
                                                [max] => 4294967295
                                                [column_name] => default_attributes_group
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int unsigned
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 22
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 23
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                    )
    
                                [_updated_column:protected] => 
                                [_created_column:protected] => 
                                [_primary_key:protected] => id
                                [_primary_key_value:protected] => 194
                                [_table_names_plural:protected] => 1
                                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                                    (
                                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                                        [_identifier:protected] => `
                                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                                        [_instance:protected] => default
                                        [_connection:protected] => mysqli Object
                                            (
                                                [affected_rows] => 1
                                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                                [client_version] => 70421
                                                [connect_errno] => 0
                                                [connect_error] => 
                                                [errno] => 0
                                                [error] => 
                                                [error_list] => Array
                                                    (
                                                    )
    
                                                [field_count] => 23
                                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                                [info] => 
                                                [insert_id] => 0
                                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                                [server_version] => 100323
                                                [sqlstate] => 00000
                                                [protocol_version] => 10
                                                [thread_id] => 550382418
                                                [warning_count] => 0
                                            )
    
                                        [_config:protected] => Array
                                            (
                                                [type] => mysqli
                                                [connection] => Array
                                                    (
                                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                                        [persistent] => 1
                                                    )
    
                                                [table_prefix] => 
                                                [charset] => utf8
                                                [caching] => 1
                                                [profiling] => 
                                            )
    
                                    )
    
                                [_db_group:protected] => 
                                [_db_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_pending:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_reset:protected] => 1
                                [_with_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_cast_data:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_lifetime:protected] => 
                                [_changes:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 1
                                    )
    
                                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                                    (
                                    )
    
                            )
    
                    )
    
                [_valid:protected] => 
                [_loaded:protected] => 1
                [_saved:protected] => 1
                [_sorting:protected] => 
                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                [_object_name:protected] => language_catalogcategory
                [_object_plural:protected] => language_catalogcategories
                [_table_name:protected] => language_catalogcategories
                [_table_columns:protected] => Array
                    (
                        [id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 1
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => auto_increment
                                [key] => PRI
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [catalogcategory_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => catalogcategory_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 2
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [language_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => language_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 3
                                [display] => 2
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 4
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 5
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_alt] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_alt
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 6
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 7
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_short] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_short
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 8
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_bottom] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_bottom
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 9
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 10
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 11
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_keywords] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_keywords
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 12
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_description] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_description
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 13
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title_url] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title_url
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 14
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [list_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => list_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 15
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [disabled] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -128
                                [max] => 127
                                [column_name] => disabled
                                [column_default] => 0
                                [data_type] => tinyint
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 16
                                [display] => 4
                                [comment] => Czy kategoria jest włączona w tym języku?
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                    )
    
                [_updated_column:protected] => 
                [_created_column:protected] => 
                [_primary_key:protected] => id
                [_primary_key_value:protected] => 282
                [_table_names_plural:protected] => 1
                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                    (
                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                        [_identifier:protected] => `
                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                        [_instance:protected] => default
                        [_connection:protected] => mysqli Object
                            (
                                [affected_rows] => 1
                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                [client_version] => 70421
                                [connect_errno] => 0
                                [connect_error] => 
                                [errno] => 0
                                [error] => 
                                [error_list] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [field_count] => 23
                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                [info] => 
                                [insert_id] => 0
                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                [server_version] => 100323
                                [sqlstate] => 00000
                                [protocol_version] => 10
                                [thread_id] => 550382418
                                [warning_count] => 0
                            )
    
                        [_config:protected] => Array
                            (
                                [type] => mysqli
                                [connection] => Array
                                    (
                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                        [persistent] => 1
                                    )
    
                                [table_prefix] => 
                                [charset] => utf8
                                [caching] => 1
                                [profiling] => 
                            )
    
                    )
    
                [_db_group:protected] => 
                [_db_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_pending:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_reset:protected] => 1
                [_with_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_cast_data:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_lifetime:protected] => 
                [_changes:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [_has_one:protected] => Array
            (
            )
    
        [_load_with:protected] => Array
            (
            )
    
        [_validation:protected] => 
        [_object:protected] => Array
            (
                [id] => 194
                [date] => 2020-07-06 10:43:31
                [views] => 0
                [status] => 1
                [visible] => 1
                [parent] => 37
                [level] => 2
                [order] => 294
                [list_style] => 
                [products_count] => 
                [sellasist_id] => 230
                [show_filters] => 1
                [mature] => 0
                [xml] => 
                [allegro_pricelist_id] => 
                [allegro_description_id] => 
                [allegro_category_id] => 
                [allegro_category_name] => 
                [allegro_descriptionproduct] => 0
                [default_vat] => 
                [default_shipment] => 
                [default_attributes_group] => 
                [allegro_compatibilitylist_id] => 
            )
    
        [_changed:protected] => Array
            (
                [show_filters] => show_filters
            )
    
        [_related:protected] => Array
            (
            )
    
        [_valid:protected] => 1
        [_loaded:protected] => 1
        [_saved:protected] => 1
        [_sorting:protected] => 
        [_foreign_key_suffix:protected] => _id
        [_object_name:protected] => catalogcategory
        [_object_plural:protected] => catalogcategories
        [_table_name:protected] => catalogcategories
        [_table_columns:protected] => Array
            (
                [id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 1
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => auto_increment
                        [key] => PRI
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [date] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => date
                        [column_default] => current_timestamp()
                        [data_type] => timestamp
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [views] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => views
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 3
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [status] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => status
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 4
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [visible] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => visible
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 5
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [parent] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => parent
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 6
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [level] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => level
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 7
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [order] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => order
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 8
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [list_style] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => list_style
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 9
                        [character_maximum_length] => 16
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [products_count] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => products_count
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 10
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [sellasist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => sellasist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 11
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [show_filters] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => show_filters
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 12
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [mature] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => mature
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 13
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [xml] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => xml
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 14
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_pricelist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_pricelist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 15
                        [display] => 3
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_description_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_description_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 16
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_category_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 17
                        [display] => 6
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_name] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => allegro_category_name
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 18
                        [character_maximum_length] => 255
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_descriptionproduct] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => allegro_descriptionproduct
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 19
                        [display] => 1
                        [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_vat] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_vat
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 20
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_shipment] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_shipment
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 21
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_attributes_group] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => 0
                        [max] => 4294967295
                        [column_name] => default_attributes_group
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int unsigned
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 22
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 23
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
            )
    
        [_updated_column:protected] => 
        [_created_column:protected] => 
        [_primary_key:protected] => id
        [_primary_key_value:protected] => 194
        [_table_names_plural:protected] => 1
        [_reload_on_wakeup:protected] => 
        [_db:protected] => Database_MySQLi Object
            (
                [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                [_identifier:protected] => `
                [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                [_instance:protected] => default
                [_connection:protected] => mysqli Object
                    (
                        [affected_rows] => 1
                        [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                        [client_version] => 70421
                        [connect_errno] => 0
                        [connect_error] => 
                        [errno] => 0
                        [error] => 
                        [error_list] => Array
                            (
                            )
    
                        [field_count] => 23
                        [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                        [info] => 
                        [insert_id] => 0
                        [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                        [server_version] => 100323
                        [sqlstate] => 00000
                        [protocol_version] => 10
                        [thread_id] => 550382418
                        [warning_count] => 0
                    )
    
                [_config:protected] => Array
                    (
                        [type] => mysqli
                        [connection] => Array
                            (
                                [hostname] => 192.168.16.3
                                [database] => sllgo8594_sklep
                                [persistent] => 1
                            )
    
                        [table_prefix] => 
                        [charset] => utf8
                        [caching] => 1
                        [profiling] => 
                    )
    
            )
    
        [_db_group:protected] => 
        [_db_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_pending:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_reset:protected] => 1
        [_with_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_cast_data:protected] => Array
            (
            )
    
        [_lifetime:protected] => 
        [_changes:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 1
            )
    
        [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 1
        [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
            (
            )
    
    )
    
    Model_Catalogcategory Object
    (
        [group_translation] => 1
        [multilang] => Array
            (
                [0] => title
                [1] => text
                [2] => text_short
                [3] => text_bottom
                [4] => image
                [5] => image_title
                [6] => image_alt
                [7] => meta_title
                [8] => meta_description
                [9] => meta_keywords
                [10] => title_url
                [11] => list_title
            )
    
        [_has_many:protected] => Array
            (
                [children] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                        [through] => 
                        [far_key] => child_id
                    )
    
                [products] => Array
                    (
                        [model] => product
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => productcategory
                        [far_key] => product_id
                    )
    
                [popups] => Array
                    (
                        [model] => popup
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => catalogcategorypopups
                        [far_key] => popup_id
                    )
    
                [allegro_templates] => Array
                    (
                        [model] => allegro_template
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                        [far_key] => allegro_template_id
                    )
    
                [allegro_services] => Array
                    (
                        [model] => allegro_service
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegroservice
                        [far_key] => allegro_service_id
                    )
    
                [allegro_pricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_pricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_pricelistcategories
                        [far_key] => allegro_pricelist_id
                    )
    
                [allegro_wholesalepricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_wholesalepricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                        [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                    )
    
                [allegro_paramset_template] => Array
                    (
                        [model] => allegro_paramset
                        [foreign_key] => for_category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_paramset_template_id
                    )
    
                [allegro_sizetables] => Array
                    (
                        [model] => allegro_sizetablecategory
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_sizetable_id
                    )
    
            )
    
        [_belongs_to:protected] => Array
            (
                [parent_cat] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                    )
    
                [sellasist_category] => Array
                    (
                        [model] => sellasist_catalogcategory
                        [foreign_key] => sellasist_id
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist] => Array
                    (
                        [model] => allegro_compatibilitylist
                        [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                    )
    
            )
    
        [_text_raw] => 
        [_text_short_raw] => 
        [_text_bottom_raw] => 
        [_db_builder] => 
        [_old_values:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 
            )
    
        [_translation:protected] => Model_Language_Catalogcategory Object
            (
                [_belongs_to:protected] => Array
                    (
                        [item] => Array
                            (
                                [model] => catalogcategory
                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                            )
    
                    )
    
                [_versatile_description_text:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_short:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_bottom:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_db_builder] => 
                [_old_values:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_translation:protected] => 
                [group_translation:protected] => 
                [_has_one:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_has_many:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_load_with:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_validation:protected] => 
                [_object:protected] => Array
                    (
                        [id] => 282
                        [catalogcategory_id] => 194
                        [language_id] => 2
                        [image] => 
                        [image_title] => 
                        [image_alt] => 
                        [title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [text_short] => 
                        [text_bottom] => 
                        [text] => 
                        [meta_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm - Hurtownia Tkanin Stanik
                        [meta_keywords] => pościel satynowa 160x200, pościel z satyny 160x200, pościel 160x200, pościel
                        [meta_description] => 
                        [title_url] => posciel-satyna-bawelniana-160x200cm
                        [list_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [disabled] => 0
                    )
    
                [_changed:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_related:protected] => Array
                    (
                        [item] => Model_Catalogcategory Object
                            (
                                [group_translation] => 1
                                [multilang] => Array
                                    (
                                        [0] => title
                                        [1] => text
                                        [2] => text_short
                                        [3] => text_bottom
                                        [4] => image
                                        [5] => image_title
                                        [6] => image_alt
                                        [7] => meta_title
                                        [8] => meta_description
                                        [9] => meta_keywords
                                        [10] => title_url
                                        [11] => list_title
                                    )
    
                                [_has_many:protected] => Array
                                    (
                                        [children] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                                [through] => 
                                                [far_key] => child_id
                                            )
    
                                        [products] => Array
                                            (
                                                [model] => product
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => productcategory
                                                [far_key] => product_id
                                            )
    
                                        [popups] => Array
                                            (
                                                [model] => popup
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => catalogcategorypopups
                                                [far_key] => popup_id
                                            )
    
                                        [allegro_templates] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_template
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                                                [far_key] => allegro_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_services] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_service
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegroservice
                                                [far_key] => allegro_service_id
                                            )
    
                                        [allegro_pricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_pricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_pricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_pricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_wholesalepricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_wholesalepricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_paramset_template] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_paramset
                                                [foreign_key] => for_category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_paramset_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_sizetables] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_sizetablecategory
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_sizetable_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_belongs_to:protected] => Array
                                    (
                                        [parent_cat] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                            )
    
                                        [sellasist_category] => Array
                                            (
                                                [model] => sellasist_catalogcategory
                                                [foreign_key] => sellasist_id
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_compatibilitylist
                                                [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_text_raw] => 
                                [_text_short_raw] => 
                                [_text_bottom_raw] => 
                                [_db_builder] => 
                                [_old_values:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 
                                    )
    
                                [_translation:protected] => 
                                [_has_one:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_load_with:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_validation:protected] => 
                                [_object:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => 194
                                        [date] => 2020-07-06 10:43:31
                                        [views] => 0
                                        [status] => 1
                                        [visible] => 1
                                        [parent] => 37
                                        [level] => 2
                                        [order] => 294
                                        [list_style] => 
                                        [products_count] => 
                                        [sellasist_id] => 230
                                        [show_filters] => 1
                                        [mature] => 0
                                        [xml] => 
                                        [allegro_pricelist_id] => 
                                        [allegro_description_id] => 
                                        [allegro_category_id] => 
                                        [allegro_category_name] => 
                                        [allegro_descriptionproduct] => 0
                                        [default_vat] => 
                                        [default_shipment] => 
                                        [default_attributes_group] => 
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => 
                                    )
    
                                [_changed:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => show_filters
                                    )
    
                                [_related:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_valid:protected] => 1
                                [_loaded:protected] => 1
                                [_saved:protected] => 1
                                [_sorting:protected] => 
                                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                                [_object_name:protected] => catalogcategory
                                [_object_plural:protected] => catalogcategories
                                [_table_name:protected] => catalogcategories
                                [_table_columns:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 1
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => auto_increment
                                                [key] => PRI
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [date] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => date
                                                [column_default] => current_timestamp()
                                                [data_type] => timestamp
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [views] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => views
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 3
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [status] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => status
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 4
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [visible] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => visible
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 5
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [parent] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => parent
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 6
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [level] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => level
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 7
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [order] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => order
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 8
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [list_style] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => list_style
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 9
                                                [character_maximum_length] => 16
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [products_count] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => products_count
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 10
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [sellasist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => sellasist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 11
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [show_filters] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => show_filters
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 12
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [mature] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => mature
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 13
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [xml] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => xml
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 14
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_pricelist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_pricelist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 15
                                                [display] => 3
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_description_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_description_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 16
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_category_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 17
                                                [display] => 6
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_name] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => allegro_category_name
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 18
                                                [character_maximum_length] => 255
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_descriptionproduct] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => allegro_descriptionproduct
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 19
                                                [display] => 1
                                                [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_vat] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_vat
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 20
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_shipment] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_shipment
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 21
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_attributes_group] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => 0
                                                [max] => 4294967295
                                                [column_name] => default_attributes_group
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int unsigned
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 22
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 23
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                    )
    
                                [_updated_column:protected] => 
                                [_created_column:protected] => 
                                [_primary_key:protected] => id
                                [_primary_key_value:protected] => 194
                                [_table_names_plural:protected] => 1
                                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                                    (
                                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                                        [_identifier:protected] => `
                                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                                        [_instance:protected] => default
                                        [_connection:protected] => mysqli Object
                                            (
                                                [affected_rows] => 1
                                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                                [client_version] => 70421
                                                [connect_errno] => 0
                                                [connect_error] => 
                                                [errno] => 0
                                                [error] => 
                                                [error_list] => Array
                                                    (
                                                    )
    
                                                [field_count] => 23
                                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                                [info] => 
                                                [insert_id] => 0
                                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                                [server_version] => 100323
                                                [sqlstate] => 00000
                                                [protocol_version] => 10
                                                [thread_id] => 550382418
                                                [warning_count] => 0
                                            )
    
                                        [_config:protected] => Array
                                            (
                                                [type] => mysqli
                                                [connection] => Array
                                                    (
                                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                                        [persistent] => 1
                                                    )
    
                                                [table_prefix] => 
                                                [charset] => utf8
                                                [caching] => 1
                                                [profiling] => 
                                            )
    
                                    )
    
                                [_db_group:protected] => 
                                [_db_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_pending:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_reset:protected] => 1
                                [_with_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_cast_data:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_lifetime:protected] => 
                                [_changes:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 1
                                    )
    
                                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                                    (
                                    )
    
                            )
    
                    )
    
                [_valid:protected] => 
                [_loaded:protected] => 1
                [_saved:protected] => 1
                [_sorting:protected] => 
                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                [_object_name:protected] => language_catalogcategory
                [_object_plural:protected] => language_catalogcategories
                [_table_name:protected] => language_catalogcategories
                [_table_columns:protected] => Array
                    (
                        [id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 1
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => auto_increment
                                [key] => PRI
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [catalogcategory_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => catalogcategory_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 2
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [language_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => language_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 3
                                [display] => 2
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 4
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 5
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_alt] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_alt
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 6
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 7
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_short] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_short
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 8
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_bottom] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_bottom
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 9
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 10
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 11
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_keywords] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_keywords
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 12
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_description] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_description
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 13
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title_url] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title_url
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 14
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [list_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => list_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 15
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [disabled] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -128
                                [max] => 127
                                [column_name] => disabled
                                [column_default] => 0
                                [data_type] => tinyint
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 16
                                [display] => 4
                                [comment] => Czy kategoria jest włączona w tym języku?
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                    )
    
                [_updated_column:protected] => 
                [_created_column:protected] => 
                [_primary_key:protected] => id
                [_primary_key_value:protected] => 282
                [_table_names_plural:protected] => 1
                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                    (
                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                        [_identifier:protected] => `
                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                        [_instance:protected] => default
                        [_connection:protected] => mysqli Object
                            (
                                [affected_rows] => 1
                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                [client_version] => 70421
                                [connect_errno] => 0
                                [connect_error] => 
                                [errno] => 0
                                [error] => 
                                [error_list] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [field_count] => 23
                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                [info] => 
                                [insert_id] => 0
                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                [server_version] => 100323
                                [sqlstate] => 00000
                                [protocol_version] => 10
                                [thread_id] => 550382418
                                [warning_count] => 0
                            )
    
                        [_config:protected] => Array
                            (
                                [type] => mysqli
                                [connection] => Array
                                    (
                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                        [persistent] => 1
                                    )
    
                                [table_prefix] => 
                                [charset] => utf8
                                [caching] => 1
                                [profiling] => 
                            )
    
                    )
    
                [_db_group:protected] => 
                [_db_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_pending:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_reset:protected] => 1
                [_with_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_cast_data:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_lifetime:protected] => 
                [_changes:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [_has_one:protected] => Array
            (
            )
    
        [_load_with:protected] => Array
            (
            )
    
        [_validation:protected] => 
        [_object:protected] => Array
            (
                [id] => 194
                [date] => 2020-07-06 10:43:31
                [views] => 0
                [status] => 1
                [visible] => 1
                [parent] => 37
                [level] => 2
                [order] => 294
                [list_style] => 
                [products_count] => 
                [sellasist_id] => 230
                [show_filters] => 1
                [mature] => 0
                [xml] => 
                [allegro_pricelist_id] => 
                [allegro_description_id] => 
                [allegro_category_id] => 
                [allegro_category_name] => 
                [allegro_descriptionproduct] => 0
                [default_vat] => 
                [default_shipment] => 
                [default_attributes_group] => 
                [allegro_compatibilitylist_id] => 
            )
    
        [_changed:protected] => Array
            (
                [show_filters] => show_filters
            )
    
        [_related:protected] => Array
            (
            )
    
        [_valid:protected] => 1
        [_loaded:protected] => 1
        [_saved:protected] => 1
        [_sorting:protected] => 
        [_foreign_key_suffix:protected] => _id
        [_object_name:protected] => catalogcategory
        [_object_plural:protected] => catalogcategories
        [_table_name:protected] => catalogcategories
        [_table_columns:protected] => Array
            (
                [id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 1
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => auto_increment
                        [key] => PRI
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [date] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => date
                        [column_default] => current_timestamp()
                        [data_type] => timestamp
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [views] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => views
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 3
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [status] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => status
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 4
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [visible] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => visible
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 5
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [parent] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => parent
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 6
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [level] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => level
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 7
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [order] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => order
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 8
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [list_style] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => list_style
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 9
                        [character_maximum_length] => 16
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [products_count] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => products_count
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 10
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [sellasist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => sellasist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 11
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [show_filters] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => show_filters
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 12
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [mature] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => mature
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 13
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [xml] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => xml
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 14
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_pricelist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_pricelist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 15
                        [display] => 3
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_description_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_description_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 16
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_category_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 17
                        [display] => 6
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_name] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => allegro_category_name
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 18
                        [character_maximum_length] => 255
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_descriptionproduct] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => allegro_descriptionproduct
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 19
                        [display] => 1
                        [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_vat] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_vat
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 20
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_shipment] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_shipment
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 21
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_attributes_group] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => 0
                        [max] => 4294967295
                        [column_name] => default_attributes_group
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int unsigned
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 22
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 23
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
            )
    
        [_updated_column:protected] => 
        [_created_column:protected] => 
        [_primary_key:protected] => id
        [_primary_key_value:protected] => 194
        [_table_names_plural:protected] => 1
        [_reload_on_wakeup:protected] => 
        [_db:protected] => Database_MySQLi Object
            (
                [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                [_identifier:protected] => `
                [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                [_instance:protected] => default
                [_connection:protected] => mysqli Object
                    (
                        [affected_rows] => 1
                        [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                        [client_version] => 70421
                        [connect_errno] => 0
                        [connect_error] => 
                        [errno] => 0
                        [error] => 
                        [error_list] => Array
                            (
                            )
    
                        [field_count] => 23
                        [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                        [info] => 
                        [insert_id] => 0
                        [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                        [server_version] => 100323
                        [sqlstate] => 00000
                        [protocol_version] => 10
                        [thread_id] => 550382418
                        [warning_count] => 0
                    )
    
                [_config:protected] => Array
                    (
                        [type] => mysqli
                        [connection] => Array
                            (
                                [hostname] => 192.168.16.3
                                [database] => sllgo8594_sklep
                                [persistent] => 1
                            )
    
                        [table_prefix] => 
                        [charset] => utf8
                        [caching] => 1
                        [profiling] => 
                    )
    
            )
    
        [_db_group:protected] => 
        [_db_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_pending:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_reset:protected] => 1
        [_with_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_cast_data:protected] => Array
            (
            )
    
        [_lifetime:protected] => 
        [_changes:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 1
            )
    
        [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 1
        [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
            (
            )
    
    )
    
    Model_Catalogcategory Object
    (
        [group_translation] => 1
        [multilang] => Array
            (
                [0] => title
                [1] => text
                [2] => text_short
                [3] => text_bottom
                [4] => image
                [5] => image_title
                [6] => image_alt
                [7] => meta_title
                [8] => meta_description
                [9] => meta_keywords
                [10] => title_url
                [11] => list_title
            )
    
        [_has_many:protected] => Array
            (
                [children] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                        [through] => 
                        [far_key] => child_id
                    )
    
                [products] => Array
                    (
                        [model] => product
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => productcategory
                        [far_key] => product_id
                    )
    
                [popups] => Array
                    (
                        [model] => popup
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => catalogcategorypopups
                        [far_key] => popup_id
                    )
    
                [allegro_templates] => Array
                    (
                        [model] => allegro_template
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                        [far_key] => allegro_template_id
                    )
    
                [allegro_services] => Array
                    (
                        [model] => allegro_service
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegroservice
                        [far_key] => allegro_service_id
                    )
    
                [allegro_pricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_pricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_pricelistcategories
                        [far_key] => allegro_pricelist_id
                    )
    
                [allegro_wholesalepricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_wholesalepricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                        [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                    )
    
                [allegro_paramset_template] => Array
                    (
                        [model] => allegro_paramset
                        [foreign_key] => for_category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_paramset_template_id
                    )
    
                [allegro_sizetables] => Array
                    (
                        [model] => allegro_sizetablecategory
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_sizetable_id
                    )
    
            )
    
        [_belongs_to:protected] => Array
            (
                [parent_cat] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                    )
    
                [sellasist_category] => Array
                    (
                        [model] => sellasist_catalogcategory
                        [foreign_key] => sellasist_id
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist] => Array
                    (
                        [model] => allegro_compatibilitylist
                        [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                    )
    
            )
    
        [_text_raw] => 
        [_text_short_raw] => 
        [_text_bottom_raw] => 
        [_db_builder] => 
        [_old_values:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 
            )
    
        [_translation:protected] => Model_Language_Catalogcategory Object
            (
                [_belongs_to:protected] => Array
                    (
                        [item] => Array
                            (
                                [model] => catalogcategory
                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                            )
    
                    )
    
                [_versatile_description_text:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_short:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_bottom:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_db_builder] => 
                [_old_values:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_translation:protected] => 
                [group_translation:protected] => 
                [_has_one:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_has_many:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_load_with:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_validation:protected] => 
                [_object:protected] => Array
                    (
                        [id] => 282
                        [catalogcategory_id] => 194
                        [language_id] => 2
                        [image] => 
                        [image_title] => 
                        [image_alt] => 
                        [title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [text_short] => 
                        [text_bottom] => 
                        [text] => 
                        [meta_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm - Hurtownia Tkanin Stanik
                        [meta_keywords] => pościel satynowa 160x200, pościel z satyny 160x200, pościel 160x200, pościel
                        [meta_description] => 
                        [title_url] => posciel-satyna-bawelniana-160x200cm
                        [list_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [disabled] => 0
                    )
    
                [_changed:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_related:protected] => Array
                    (
                        [item] => Model_Catalogcategory Object
                            (
                                [group_translation] => 1
                                [multilang] => Array
                                    (
                                        [0] => title
                                        [1] => text
                                        [2] => text_short
                                        [3] => text_bottom
                                        [4] => image
                                        [5] => image_title
                                        [6] => image_alt
                                        [7] => meta_title
                                        [8] => meta_description
                                        [9] => meta_keywords
                                        [10] => title_url
                                        [11] => list_title
                                    )
    
                                [_has_many:protected] => Array
                                    (
                                        [children] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                                [through] => 
                                                [far_key] => child_id
                                            )
    
                                        [products] => Array
                                            (
                                                [model] => product
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => productcategory
                                                [far_key] => product_id
                                            )
    
                                        [popups] => Array
                                            (
                                                [model] => popup
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => catalogcategorypopups
                                                [far_key] => popup_id
                                            )
    
                                        [allegro_templates] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_template
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                                                [far_key] => allegro_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_services] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_service
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegroservice
                                                [far_key] => allegro_service_id
                                            )
    
                                        [allegro_pricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_pricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_pricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_pricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_wholesalepricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_wholesalepricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_paramset_template] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_paramset
                                                [foreign_key] => for_category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_paramset_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_sizetables] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_sizetablecategory
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_sizetable_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_belongs_to:protected] => Array
                                    (
                                        [parent_cat] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                            )
    
                                        [sellasist_category] => Array
                                            (
                                                [model] => sellasist_catalogcategory
                                                [foreign_key] => sellasist_id
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_compatibilitylist
                                                [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_text_raw] => 
                                [_text_short_raw] => 
                                [_text_bottom_raw] => 
                                [_db_builder] => 
                                [_old_values:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 
                                    )
    
                                [_translation:protected] => 
                                [_has_one:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_load_with:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_validation:protected] => 
                                [_object:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => 194
                                        [date] => 2020-07-06 10:43:31
                                        [views] => 0
                                        [status] => 1
                                        [visible] => 1
                                        [parent] => 37
                                        [level] => 2
                                        [order] => 294
                                        [list_style] => 
                                        [products_count] => 
                                        [sellasist_id] => 230
                                        [show_filters] => 1
                                        [mature] => 0
                                        [xml] => 
                                        [allegro_pricelist_id] => 
                                        [allegro_description_id] => 
                                        [allegro_category_id] => 
                                        [allegro_category_name] => 
                                        [allegro_descriptionproduct] => 0
                                        [default_vat] => 
                                        [default_shipment] => 
                                        [default_attributes_group] => 
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => 
                                    )
    
                                [_changed:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => show_filters
                                    )
    
                                [_related:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_valid:protected] => 1
                                [_loaded:protected] => 1
                                [_saved:protected] => 1
                                [_sorting:protected] => 
                                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                                [_object_name:protected] => catalogcategory
                                [_object_plural:protected] => catalogcategories
                                [_table_name:protected] => catalogcategories
                                [_table_columns:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 1
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => auto_increment
                                                [key] => PRI
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [date] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => date
                                                [column_default] => current_timestamp()
                                                [data_type] => timestamp
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [views] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => views
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 3
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [status] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => status
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 4
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [visible] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => visible
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 5
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [parent] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => parent
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 6
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [level] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => level
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 7
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [order] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => order
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 8
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [list_style] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => list_style
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 9
                                                [character_maximum_length] => 16
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [products_count] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => products_count
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 10
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [sellasist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => sellasist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 11
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [show_filters] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => show_filters
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 12
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [mature] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => mature
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 13
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [xml] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => xml
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 14
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_pricelist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_pricelist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 15
                                                [display] => 3
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_description_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_description_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 16
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_category_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 17
                                                [display] => 6
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_name] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => allegro_category_name
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 18
                                                [character_maximum_length] => 255
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_descriptionproduct] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => allegro_descriptionproduct
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 19
                                                [display] => 1
                                                [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_vat] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_vat
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 20
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_shipment] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_shipment
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 21
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_attributes_group] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => 0
                                                [max] => 4294967295
                                                [column_name] => default_attributes_group
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int unsigned
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 22
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 23
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                    )
    
                                [_updated_column:protected] => 
                                [_created_column:protected] => 
                                [_primary_key:protected] => id
                                [_primary_key_value:protected] => 194
                                [_table_names_plural:protected] => 1
                                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                                    (
                                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                                        [_identifier:protected] => `
                                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                                        [_instance:protected] => default
                                        [_connection:protected] => mysqli Object
                                            (
                                                [affected_rows] => 1
                                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                                [client_version] => 70421
                                                [connect_errno] => 0
                                                [connect_error] => 
                                                [errno] => 0
                                                [error] => 
                                                [error_list] => Array
                                                    (
                                                    )
    
                                                [field_count] => 23
                                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                                [info] => 
                                                [insert_id] => 0
                                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                                [server_version] => 100323
                                                [sqlstate] => 00000
                                                [protocol_version] => 10
                                                [thread_id] => 550382418
                                                [warning_count] => 0
                                            )
    
                                        [_config:protected] => Array
                                            (
                                                [type] => mysqli
                                                [connection] => Array
                                                    (
                                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                                        [persistent] => 1
                                                    )
    
                                                [table_prefix] => 
                                                [charset] => utf8
                                                [caching] => 1
                                                [profiling] => 
                                            )
    
                                    )
    
                                [_db_group:protected] => 
                                [_db_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_pending:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_reset:protected] => 1
                                [_with_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_cast_data:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_lifetime:protected] => 
                                [_changes:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 1
                                    )
    
                                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                                    (
                                    )
    
                            )
    
                    )
    
                [_valid:protected] => 
                [_loaded:protected] => 1
                [_saved:protected] => 1
                [_sorting:protected] => 
                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                [_object_name:protected] => language_catalogcategory
                [_object_plural:protected] => language_catalogcategories
                [_table_name:protected] => language_catalogcategories
                [_table_columns:protected] => Array
                    (
                        [id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 1
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => auto_increment
                                [key] => PRI
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [catalogcategory_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => catalogcategory_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 2
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [language_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => language_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 3
                                [display] => 2
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 4
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 5
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_alt] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_alt
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 6
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 7
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_short] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_short
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 8
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_bottom] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_bottom
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 9
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 10
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 11
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_keywords] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_keywords
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 12
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_description] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_description
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 13
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title_url] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title_url
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 14
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [list_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => list_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 15
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [disabled] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -128
                                [max] => 127
                                [column_name] => disabled
                                [column_default] => 0
                                [data_type] => tinyint
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 16
                                [display] => 4
                                [comment] => Czy kategoria jest włączona w tym języku?
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                    )
    
                [_updated_column:protected] => 
                [_created_column:protected] => 
                [_primary_key:protected] => id
                [_primary_key_value:protected] => 282
                [_table_names_plural:protected] => 1
                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                    (
                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                        [_identifier:protected] => `
                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                        [_instance:protected] => default
                        [_connection:protected] => mysqli Object
                            (
                                [affected_rows] => 1
                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                [client_version] => 70421
                                [connect_errno] => 0
                                [connect_error] => 
                                [errno] => 0
                                [error] => 
                                [error_list] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [field_count] => 23
                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                [info] => 
                                [insert_id] => 0
                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                [server_version] => 100323
                                [sqlstate] => 00000
                                [protocol_version] => 10
                                [thread_id] => 550382418
                                [warning_count] => 0
                            )
    
                        [_config:protected] => Array
                            (
                                [type] => mysqli
                                [connection] => Array
                                    (
                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                        [persistent] => 1
                                    )
    
                                [table_prefix] => 
                                [charset] => utf8
                                [caching] => 1
                                [profiling] => 
                            )
    
                    )
    
                [_db_group:protected] => 
                [_db_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_pending:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_reset:protected] => 1
                [_with_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_cast_data:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_lifetime:protected] => 
                [_changes:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [_has_one:protected] => Array
            (
            )
    
        [_load_with:protected] => Array
            (
            )
    
        [_validation:protected] => 
        [_object:protected] => Array
            (
                [id] => 194
                [date] => 2020-07-06 10:43:31
                [views] => 0
                [status] => 1
                [visible] => 1
                [parent] => 37
                [level] => 2
                [order] => 294
                [list_style] => 
                [products_count] => 
                [sellasist_id] => 230
                [show_filters] => 1
                [mature] => 0
                [xml] => 
                [allegro_pricelist_id] => 
                [allegro_description_id] => 
                [allegro_category_id] => 
                [allegro_category_name] => 
                [allegro_descriptionproduct] => 0
                [default_vat] => 
                [default_shipment] => 
                [default_attributes_group] => 
                [allegro_compatibilitylist_id] => 
            )
    
        [_changed:protected] => Array
            (
                [show_filters] => show_filters
            )
    
        [_related:protected] => Array
            (
            )
    
        [_valid:protected] => 1
        [_loaded:protected] => 1
        [_saved:protected] => 1
        [_sorting:protected] => 
        [_foreign_key_suffix:protected] => _id
        [_object_name:protected] => catalogcategory
        [_object_plural:protected] => catalogcategories
        [_table_name:protected] => catalogcategories
        [_table_columns:protected] => Array
            (
                [id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 1
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => auto_increment
                        [key] => PRI
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [date] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => date
                        [column_default] => current_timestamp()
                        [data_type] => timestamp
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [views] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => views
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 3
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [status] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => status
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 4
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [visible] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => visible
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 5
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [parent] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => parent
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 6
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [level] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => level
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 7
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [order] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => order
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 8
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [list_style] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => list_style
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 9
                        [character_maximum_length] => 16
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [products_count] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => products_count
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 10
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [sellasist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => sellasist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 11
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [show_filters] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => show_filters
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 12
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [mature] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => mature
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 13
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [xml] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => xml
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 14
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_pricelist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_pricelist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 15
                        [display] => 3
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_description_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_description_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 16
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_category_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 17
                        [display] => 6
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_name] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => allegro_category_name
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 18
                        [character_maximum_length] => 255
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_descriptionproduct] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => allegro_descriptionproduct
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 19
                        [display] => 1
                        [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_vat] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_vat
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 20
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_shipment] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_shipment
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 21
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_attributes_group] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => 0
                        [max] => 4294967295
                        [column_name] => default_attributes_group
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int unsigned
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 22
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 23
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
            )
    
        [_updated_column:protected] => 
        [_created_column:protected] => 
        [_primary_key:protected] => id
        [_primary_key_value:protected] => 194
        [_table_names_plural:protected] => 1
        [_reload_on_wakeup:protected] => 
        [_db:protected] => Database_MySQLi Object
            (
                [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                [_identifier:protected] => `
                [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                [_instance:protected] => default
                [_connection:protected] => mysqli Object
                    (
                        [affected_rows] => 1
                        [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                        [client_version] => 70421
                        [connect_errno] => 0
                        [connect_error] => 
                        [errno] => 0
                        [error] => 
                        [error_list] => Array
                            (
                            )
    
                        [field_count] => 23
                        [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                        [info] => 
                        [insert_id] => 0
                        [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                        [server_version] => 100323
                        [sqlstate] => 00000
                        [protocol_version] => 10
                        [thread_id] => 550382418
                        [warning_count] => 0
                    )
    
                [_config:protected] => Array
                    (
                        [type] => mysqli
                        [connection] => Array
                            (
                                [hostname] => 192.168.16.3
                                [database] => sllgo8594_sklep
                                [persistent] => 1
                            )
    
                        [table_prefix] => 
                        [charset] => utf8
                        [caching] => 1
                        [profiling] => 
                    )
    
            )
    
        [_db_group:protected] => 
        [_db_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_pending:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_reset:protected] => 1
        [_with_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_cast_data:protected] => Array
            (
            )
    
        [_lifetime:protected] => 
        [_changes:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 1
            )
    
        [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 1
        [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
            (
            )
    
    )
    
  • Pościel satyna bawełniana 160x200cm

  • Model_Catalogcategory Object
    (
        [group_translation] => 1
        [multilang] => Array
            (
                [0] => title
                [1] => text
                [2] => text_short
                [3] => text_bottom
                [4] => image
                [5] => image_title
                [6] => image_alt
                [7] => meta_title
                [8] => meta_description
                [9] => meta_keywords
                [10] => title_url
                [11] => list_title
            )
    
        [_has_many:protected] => Array
            (
                [children] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                        [through] => 
                        [far_key] => child_id
                    )
    
                [products] => Array
                    (
                        [model] => product
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => productcategory
                        [far_key] => product_id
                    )
    
                [popups] => Array
                    (
                        [model] => popup
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => catalogcategorypopups
                        [far_key] => popup_id
                    )
    
                [allegro_templates] => Array
                    (
                        [model] => allegro_template
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                        [far_key] => allegro_template_id
                    )
    
                [allegro_services] => Array
                    (
                        [model] => allegro_service
                        [foreign_key] => catalogcategory_id
                        [through] => catalogcategoryallegroservice
                        [far_key] => allegro_service_id
                    )
    
                [allegro_pricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_pricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_pricelistcategories
                        [far_key] => allegro_pricelist_id
                    )
    
                [allegro_wholesalepricelists] => Array
                    (
                        [model] => allegro_wholesalepricelist
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                        [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                    )
    
                [allegro_paramset_template] => Array
                    (
                        [model] => allegro_paramset
                        [foreign_key] => for_category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_paramset_template_id
                    )
    
                [allegro_sizetables] => Array
                    (
                        [model] => allegro_sizetablecategory
                        [foreign_key] => category_id
                        [through] => 
                        [far_key] => allegro_sizetable_id
                    )
    
            )
    
        [_belongs_to:protected] => Array
            (
                [parent_cat] => Array
                    (
                        [model] => catalogcategory
                        [foreign_key] => parent
                    )
    
                [sellasist_category] => Array
                    (
                        [model] => sellasist_catalogcategory
                        [foreign_key] => sellasist_id
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist] => Array
                    (
                        [model] => allegro_compatibilitylist
                        [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                    )
    
            )
    
        [_text_raw] => 
        [_text_short_raw] => 
        [_text_bottom_raw] => 
        [_db_builder] => 
        [_old_values:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 
            )
    
        [_translation:protected] => Model_Language_Catalogcategory Object
            (
                [_belongs_to:protected] => Array
                    (
                        [item] => Array
                            (
                                [model] => catalogcategory
                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                            )
    
                    )
    
                [_versatile_description_text:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_short:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_versatile_description_text_bottom:Model_Language_Catalogcategory:private] => 
                [_db_builder] => 
                [_old_values:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_translation:protected] => 
                [group_translation:protected] => 
                [_has_one:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_has_many:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_load_with:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_validation:protected] => 
                [_object:protected] => Array
                    (
                        [id] => 282
                        [catalogcategory_id] => 194
                        [language_id] => 2
                        [image] => 
                        [image_title] => 
                        [image_alt] => 
                        [title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [text_short] => 
                        [text_bottom] => 
                        [text] => 
                        [meta_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm - Hurtownia Tkanin Stanik
                        [meta_keywords] => pościel satynowa 160x200, pościel z satyny 160x200, pościel 160x200, pościel
                        [meta_description] => 
                        [title_url] => posciel-satyna-bawelniana-160x200cm
                        [list_title] => Pościel satyna bawełniana 160x200cm
                        [disabled] => 0
                    )
    
                [_changed:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_related:protected] => Array
                    (
                        [item] => Model_Catalogcategory Object
                            (
                                [group_translation] => 1
                                [multilang] => Array
                                    (
                                        [0] => title
                                        [1] => text
                                        [2] => text_short
                                        [3] => text_bottom
                                        [4] => image
                                        [5] => image_title
                                        [6] => image_alt
                                        [7] => meta_title
                                        [8] => meta_description
                                        [9] => meta_keywords
                                        [10] => title_url
                                        [11] => list_title
                                    )
    
                                [_has_many:protected] => Array
                                    (
                                        [children] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                                [through] => 
                                                [far_key] => child_id
                                            )
    
                                        [products] => Array
                                            (
                                                [model] => product
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => productcategory
                                                [far_key] => product_id
                                            )
    
                                        [popups] => Array
                                            (
                                                [model] => popup
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => catalogcategorypopups
                                                [far_key] => popup_id
                                            )
    
                                        [allegro_templates] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_template
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegrotemplate
                                                [far_key] => allegro_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_services] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_service
                                                [foreign_key] => catalogcategory_id
                                                [through] => catalogcategoryallegroservice
                                                [far_key] => allegro_service_id
                                            )
    
                                        [allegro_pricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_pricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_pricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_pricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_wholesalepricelists] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_wholesalepricelist
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => allegro_wholesalepricelistcategories
                                                [far_key] => allegro_wholesalepricelist_id
                                            )
    
                                        [allegro_paramset_template] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_paramset
                                                [foreign_key] => for_category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_paramset_template_id
                                            )
    
                                        [allegro_sizetables] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_sizetablecategory
                                                [foreign_key] => category_id
                                                [through] => 
                                                [far_key] => allegro_sizetable_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_belongs_to:protected] => Array
                                    (
                                        [parent_cat] => Array
                                            (
                                                [model] => catalogcategory
                                                [foreign_key] => parent
                                            )
    
                                        [sellasist_category] => Array
                                            (
                                                [model] => sellasist_catalogcategory
                                                [foreign_key] => sellasist_id
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist] => Array
                                            (
                                                [model] => allegro_compatibilitylist
                                                [foreign_key] => allegro_compatibilitylist_id
                                            )
    
                                    )
    
                                [_text_raw] => 
                                [_text_short_raw] => 
                                [_text_bottom_raw] => 
                                [_db_builder] => 
                                [_old_values:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 
                                    )
    
                                [_translation:protected] => 
                                [_has_one:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_load_with:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_validation:protected] => 
                                [_object:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => 194
                                        [date] => 2020-07-06 10:43:31
                                        [views] => 0
                                        [status] => 1
                                        [visible] => 1
                                        [parent] => 37
                                        [level] => 2
                                        [order] => 294
                                        [list_style] => 
                                        [products_count] => 
                                        [sellasist_id] => 230
                                        [show_filters] => 1
                                        [mature] => 0
                                        [xml] => 
                                        [allegro_pricelist_id] => 
                                        [allegro_description_id] => 
                                        [allegro_category_id] => 
                                        [allegro_category_name] => 
                                        [allegro_descriptionproduct] => 0
                                        [default_vat] => 
                                        [default_shipment] => 
                                        [default_attributes_group] => 
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => 
                                    )
    
                                [_changed:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => show_filters
                                    )
    
                                [_related:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_valid:protected] => 1
                                [_loaded:protected] => 1
                                [_saved:protected] => 1
                                [_sorting:protected] => 
                                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                                [_object_name:protected] => catalogcategory
                                [_object_plural:protected] => catalogcategories
                                [_table_name:protected] => catalogcategories
                                [_table_columns:protected] => Array
                                    (
                                        [id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 1
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => auto_increment
                                                [key] => PRI
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [date] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => date
                                                [column_default] => current_timestamp()
                                                [data_type] => timestamp
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [views] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => views
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 3
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [status] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => status
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 4
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [visible] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => visible
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 5
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [parent] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => parent
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 6
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [level] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => level
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 7
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [order] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => order
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 8
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [list_style] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => list_style
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 9
                                                [character_maximum_length] => 16
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [products_count] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => products_count
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 10
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [sellasist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => sellasist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 11
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [show_filters] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => show_filters
                                                [column_default] => 1
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 12
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [mature] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => mature
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 13
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [xml] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => xml
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 14
                                                [display] => 1
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_pricelist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_pricelist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 15
                                                [display] => 3
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_description_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_description_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 16
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_category_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 17
                                                [display] => 6
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_category_name] => Array
                                            (
                                                [type] => string
                                                [column_name] => allegro_category_name
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => varchar
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 18
                                                [character_maximum_length] => 255
                                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_descriptionproduct] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -128
                                                [max] => 127
                                                [column_name] => allegro_descriptionproduct
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => tinyint
                                                [is_nullable] => 
                                                [ordinal_position] => 19
                                                [display] => 1
                                                [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_vat] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_vat
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 20
                                                [display] => 2
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_shipment] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => default_shipment
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 21
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [default_attributes_group] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => 0
                                                [max] => 4294967295
                                                [column_name] => default_attributes_group
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int unsigned
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 22
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => MUL
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                        [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                                            (
                                                [type] => int
                                                [min] => -2147483648
                                                [max] => 2147483647
                                                [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                                                [column_default] => 
                                                [data_type] => int
                                                [is_nullable] => 1
                                                [ordinal_position] => 23
                                                [display] => 10
                                                [comment] => 
                                                [extra] => 
                                                [key] => 
                                                [privileges] => select,insert,update,references
                                            )
    
                                    )
    
                                [_updated_column:protected] => 
                                [_created_column:protected] => 
                                [_primary_key:protected] => id
                                [_primary_key_value:protected] => 194
                                [_table_names_plural:protected] => 1
                                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                                    (
                                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                                        [_identifier:protected] => `
                                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                                        [_instance:protected] => default
                                        [_connection:protected] => mysqli Object
                                            (
                                                [affected_rows] => 1
                                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                                [client_version] => 70421
                                                [connect_errno] => 0
                                                [connect_error] => 
                                                [errno] => 0
                                                [error] => 
                                                [error_list] => Array
                                                    (
                                                    )
    
                                                [field_count] => 23
                                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                                [info] => 
                                                [insert_id] => 0
                                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                                [server_version] => 100323
                                                [sqlstate] => 00000
                                                [protocol_version] => 10
                                                [thread_id] => 550382418
                                                [warning_count] => 0
                                            )
    
                                        [_config:protected] => Array
                                            (
                                                [type] => mysqli
                                                [connection] => Array
                                                    (
                                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                                        [persistent] => 1
                                                    )
    
                                                [table_prefix] => 
                                                [charset] => utf8
                                                [caching] => 1
                                                [profiling] => 
                                            )
    
                                    )
    
                                [_db_group:protected] => 
                                [_db_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_pending:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_db_reset:protected] => 1
                                [_with_applied:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_cast_data:protected] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [_lifetime:protected] => 
                                [_changes:protected] => Array
                                    (
                                        [show_filters] => 1
                                    )
    
                                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                                    (
                                    )
    
                            )
    
                    )
    
                [_valid:protected] => 
                [_loaded:protected] => 1
                [_saved:protected] => 1
                [_sorting:protected] => 
                [_foreign_key_suffix:protected] => _id
                [_object_name:protected] => language_catalogcategory
                [_object_plural:protected] => language_catalogcategories
                [_table_name:protected] => language_catalogcategories
                [_table_columns:protected] => Array
                    (
                        [id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 1
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => auto_increment
                                [key] => PRI
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [catalogcategory_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => catalogcategory_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 2
                                [display] => 10
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [language_id] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -2147483648
                                [max] => 2147483647
                                [column_name] => language_id
                                [column_default] => 
                                [data_type] => int
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 3
                                [display] => 2
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 4
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 5
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [image_alt] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => image_alt
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 6
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 7
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_short] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_short
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 8
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text_bottom] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text_bottom
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 9
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [text] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [character_maximum_length] => 65535
                                [column_name] => text
                                [column_default] => 
                                [data_type] => text
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 10
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 11
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_keywords] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_keywords
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 12
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [meta_description] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => meta_description
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 13
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [title_url] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => title_url
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 14
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => MUL
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [list_title] => Array
                            (
                                [type] => string
                                [column_name] => list_title
                                [column_default] => 
                                [data_type] => varchar
                                [is_nullable] => 1
                                [ordinal_position] => 15
                                [character_maximum_length] => 255
                                [collation_name] => utf8_general_ci
                                [comment] => 
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                        [disabled] => Array
                            (
                                [type] => int
                                [min] => -128
                                [max] => 127
                                [column_name] => disabled
                                [column_default] => 0
                                [data_type] => tinyint
                                [is_nullable] => 
                                [ordinal_position] => 16
                                [display] => 4
                                [comment] => Czy kategoria jest włączona w tym języku?
                                [extra] => 
                                [key] => 
                                [privileges] => select,insert,update,references
                            )
    
                    )
    
                [_updated_column:protected] => 
                [_created_column:protected] => 
                [_primary_key:protected] => id
                [_primary_key_value:protected] => 282
                [_table_names_plural:protected] => 1
                [_reload_on_wakeup:protected] => 
                [_db:protected] => Database_MySQLi Object
                    (
                        [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                        [_identifier:protected] => `
                        [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                        [_instance:protected] => default
                        [_connection:protected] => mysqli Object
                            (
                                [affected_rows] => 1
                                [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                                [client_version] => 70421
                                [connect_errno] => 0
                                [connect_error] => 
                                [errno] => 0
                                [error] => 
                                [error_list] => Array
                                    (
                                    )
    
                                [field_count] => 23
                                [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                                [info] => 
                                [insert_id] => 0
                                [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                                [server_version] => 100323
                                [sqlstate] => 00000
                                [protocol_version] => 10
                                [thread_id] => 550382418
                                [warning_count] => 0
                            )
    
                        [_config:protected] => Array
                            (
                                [type] => mysqli
                                [connection] => Array
                                    (
                                        [hostname] => 192.168.16.3
                                        [database] => sllgo8594_sklep
                                        [persistent] => 1
                                    )
    
                                [table_prefix] => 
                                [charset] => utf8
                                [caching] => 1
                                [profiling] => 
                            )
    
                    )
    
                [_db_group:protected] => 
                [_db_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_pending:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_db_reset:protected] => 1
                [_with_applied:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_cast_data:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_lifetime:protected] => 
                [_changes:protected] => Array
                    (
                    )
    
                [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 
                [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [_has_one:protected] => Array
            (
            )
    
        [_load_with:protected] => Array
            (
            )
    
        [_validation:protected] => 
        [_object:protected] => Array
            (
                [id] => 194
                [date] => 2020-07-06 10:43:31
                [views] => 0
                [status] => 1
                [visible] => 1
                [parent] => 37
                [level] => 2
                [order] => 294
                [list_style] => 
                [products_count] => 
                [sellasist_id] => 230
                [show_filters] => 1
                [mature] => 0
                [xml] => 
                [allegro_pricelist_id] => 
                [allegro_description_id] => 
                [allegro_category_id] => 
                [allegro_category_name] => 
                [allegro_descriptionproduct] => 0
                [default_vat] => 
                [default_shipment] => 
                [default_attributes_group] => 
                [allegro_compatibilitylist_id] => 
            )
    
        [_changed:protected] => Array
            (
                [show_filters] => show_filters
            )
    
        [_related:protected] => Array
            (
            )
    
        [_valid:protected] => 1
        [_loaded:protected] => 1
        [_saved:protected] => 1
        [_sorting:protected] => 
        [_foreign_key_suffix:protected] => _id
        [_object_name:protected] => catalogcategory
        [_object_plural:protected] => catalogcategories
        [_table_name:protected] => catalogcategories
        [_table_columns:protected] => Array
            (
                [id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 1
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => auto_increment
                        [key] => PRI
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [date] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => date
                        [column_default] => current_timestamp()
                        [data_type] => timestamp
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [views] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => views
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 3
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [status] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => status
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 4
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [visible] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => visible
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 5
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [parent] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => parent
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 6
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [level] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => level
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 7
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [order] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => order
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 8
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [list_style] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => list_style
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 9
                        [character_maximum_length] => 16
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [products_count] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => products_count
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 10
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [sellasist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => sellasist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 11
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [show_filters] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => show_filters
                        [column_default] => 1
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 12
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [mature] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => mature
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 13
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [xml] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => xml
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 14
                        [display] => 1
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_pricelist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_pricelist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 15
                        [display] => 3
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_description_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_description_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 16
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_category_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 17
                        [display] => 6
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_category_name] => Array
                    (
                        [type] => string
                        [column_name] => allegro_category_name
                        [column_default] => 
                        [data_type] => varchar
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 18
                        [character_maximum_length] => 255
                        [collation_name] => utf8_general_ci
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_descriptionproduct] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -128
                        [max] => 127
                        [column_name] => allegro_descriptionproduct
                        [column_default] => 
                        [data_type] => tinyint
                        [is_nullable] => 
                        [ordinal_position] => 19
                        [display] => 1
                        [comment] => czy brać z allegro_descriptionproduct
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_vat] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_vat
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 20
                        [display] => 2
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_shipment] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => default_shipment
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 21
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [default_attributes_group] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => 0
                        [max] => 4294967295
                        [column_name] => default_attributes_group
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int unsigned
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 22
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => MUL
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
                [allegro_compatibilitylist_id] => Array
                    (
                        [type] => int
                        [min] => -2147483648
                        [max] => 2147483647
                        [column_name] => allegro_compatibilitylist_id
                        [column_default] => 
                        [data_type] => int
                        [is_nullable] => 1
                        [ordinal_position] => 23
                        [display] => 10
                        [comment] => 
                        [extra] => 
                        [key] => 
                        [privileges] => select,insert,update,references
                    )
    
            )
    
        [_updated_column:protected] => 
        [_created_column:protected] => 
        [_primary_key:protected] => id
        [_primary_key_value:protected] => 194
        [_table_names_plural:protected] => 1
        [_reload_on_wakeup:protected] => 
        [_db:protected] => Database_MySQLi Object
            (
                [_connection_id:protected] => f1b4b796911e871f767fca7796fc93b2cd19954e
                [_identifier:protected] => `
                [last_query] => SELECT `catalogcategories`.* FROM `catalogcategories` WHERE `catalogcategories`.`id` = '194' LIMIT 1
                [_instance:protected] => default
                [_connection:protected] => mysqli Object
                    (
                        [affected_rows] => 1
                        [client_info] => mysqlnd 7.4.21
                        [client_version] => 70421
                        [connect_errno] => 0
                        [connect_error] => 
                        [errno] => 0
                        [error] => 
                        [error_list] => Array
                            (
                            )
    
                        [field_count] => 23
                        [host_info] => 192.168.16.3 via TCP/IP
                        [info] => 
                        [insert_id] => 0
                        [server_info] => 5.5.5-10.3.23-MariaDB
                        [server_version] => 100323
                        [sqlstate] => 00000
                        [protocol_version] => 10
                        [thread_id] => 550382418
                        [warning_count] => 0
                    )
    
                [_config:protected] => Array
                    (
                        [type] => mysqli
                        [connection] => Array
                            (
                                [hostname] => 192.168.16.3
                                [database] => sllgo8594_sklep
                                [persistent] => 1
                            )
    
                        [table_prefix] => 
                        [charset] => utf8
                        [caching] => 1
                        [profiling] => 
                    )
    
            )
    
        [_db_group:protected] => 
        [_db_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_pending:protected] => Array
            (
            )
    
        [_db_reset:protected] => 1
        [_with_applied:protected] => Array
            (
            )
    
        [_cast_data:protected] => Array
            (
            )
    
        [_lifetime:protected] => 
        [_changes:protected] => Array
            (
                [show_filters] => 1
            )
    
        [_language_already_joined:Kohana_ORM:private] => 1
        [_list_cache:Kohana_ORM:private] => Array
            (
            )
    
    )